Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης διαδικτυακού τόπου και υπηρεσιών – Σύμβαση

1. Σύμβαση χρήσης

1.1 H skenteridis.com είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών/προϊόντων Marketing Προώθησης Διαφήμισης και Επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως skenteridis.com. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις τους οποίους ο αποδέκτης των υπηρεσιών καλείται να διαβάσει προσεκτικά, θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της skenteridis.com, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://skenteridis.com/ καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η skenteridis.com. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει ηskenteridis.com , οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η skenteridis.com και συναινεί στην εφαρμογή τους.

1.2 Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της skenteridis.com. Οι χρήστες των υπηρεσιών της skenteridis.com ή οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου skenteridis.com θα αναφέρονται στο εξής ως “πελάτης” ανεξάρτητα από το αν προβούν εγγραφούν σε Newsletter, γίνουν χρήστες ή προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την skenteridis.com.

1.3 Οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου skenteridis.com και οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω αυτού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης από πλευράς του πελάτη, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον πελάτη και την skenteridis.com. Η skenteridis.com μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τους πιο κάτω Όρους Χρήσης χωρίς ειδοποίηση του πελάτη, ο οποίος οφείλει να ενημερώνεται για κάθε αλλαγή τους. Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας του διαδικτυακού τόπου skenteridis.com και των υπηρεσιών της skenteridis.com σε επόμενο της τροποποίησης χρόνο σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νέων Όρων Χρήσης και τη δέσμευσή σας από αυτούς. Κάθε νέα χρήση τεκμαίρεται ως εκ νέου αποδοχή των Όρων Χρήσης της skenteridis.com. Στην περίπτωση που οι παρόντες όροι τροποποιηθούν μετά την πραγματοποίηση παραγγελίας, αυτή θα διέπεται από τους όρους που ίσχυαν κατά τη στιγμή που αυτή υποβλήθηκε.

2. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

2.1 Η ιστοσελίδα skenteridis.com είναι μία από τις επίσημα ηλεκτρονικές Ιστοσελίδες της skenteridis.com και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών του, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Η skenteridis.com διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα, την βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου) είτε ως δικαιούχος είτε με τη νόμιμη άδεια αυτού και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των δημιουργών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο που έχει πιστοποιήσει την πνευματική ιδιοκτησία.

2.2 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, μεταφορά, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας των κειμένων, εικόνων, γραφικών και του περιεχομένου της βάσης δεδομένων χωρίς την έγγραφη άδεια των δημιουργών του και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, εκτύπωση, αποσυμπίεση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού της skenteridis.com. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για προσωπικούς ή εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της skenteridis.com ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

2.3 Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται όπως ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την skenteridis.com ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της skenteridis.com ή τρίτων μερών Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την skenteridis.com ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της skenteridis.com ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται απολύτως. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

2.4 Η χρήση κάποιας από τις υπηρεσίες της skenteridis.com και η δημοσίευση περιεχομένου σημαίνει ότι ο πελάτης εγγυάται ότι έχει δικαίωμα να προβεί σε αυτή και ότι η δημοσίευση δεν αφορά εμπιστευτικές πληροφορίες ούτε προσβάλλει δικαιώματα τρίτων. Οποιαδήποτε δημοσίευση περιεχομένου από τον πελάτη γίνεται εν γνώσει των παραπάνω και με προσωπική ευθύνη του για ενδεχόμενη παραβίαση δικαιωμάτων άλλων χρηστών ή τρίτων, καθώς και με ανάληψη των όποιων κινδύνων συνεπάγεται. Η skenteridis.com δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες ή οι ιδέες που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες τις οποίες φιλοξενεί στους servers της είναι νόμιμες ή ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο αθέμιτο.

3. Συλλογή Πληροφοριών

Η skenteridis.com σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι πελάτες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας skenteridis.com, να μας παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν υπηρεσίες/προϊόντα, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας ή να στείλουν μήνυμα στη skenteridis.com μέσω της φόρμας επικοινωνίας. 3.1 Στοιχεία που συλλέγονται από τον πελάτη: Α. Κατά την εγγραφή του πελάτη για να λαμβάνει ενημερώσεις μέσω email από την skenteridis.com ζητείται μόνο η ηλεκτρονική του διεύθυνση, Όνομα, Τηλ. Β. Κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας για να στείλει ο πελάτης μήνυμα στην skenteridis.com ζητείται μόνο η ηλεκτρονική διεύθυνση, Όνομα και ένα σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας. Γ. Κατά την εγγραφή του στο eshop ιστοσελίδων, ζητείται μόνο το όνομα, τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση Δ. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας υπηρεσιών/προϊόντων της ιστοσελίδας μας, ζητούνται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τιμολόγησης, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν τα στοιχεία τιμολόγησης αφορούν ελεύθερο επαγγελματία, επιχείριση ή εταιρία, ζητάμε επιπλέον την δραστηριότητα – αντικείμενο της επιχείρισης, ΑΦΜ & ΔΟΥ. Παράλληλα ζητάμε εθελοντικά επιπρόσθετα στοιχεία που ίσως χρειαστούμε για να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας όπως έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου. Σε καμία περίπτωση δε ζητάμε αριθμό πιστωτικής κάρτας.

3.2 Χρήση των πληροφοριών

Η skenteridis.com κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας εγγραφής στο eshop, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την παράδοση της παραγγελίας, για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την skenteridis.com, για τις ειδικές προσφορές της skenteridis.com.

3.2.3 IP Διευθύνσεις

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο internet και στη συνέχεια στην skenteridis.com αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

3.2.4 Cookies

H skenteridis.com έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της, για να προσφέρει προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Τα cookies χρησιμοποιούνται από την skenteridis.com μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείτε κωδικός σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων και να σας αναγνωρίζουμε όταν εισέρχεστε στο site. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, χωρίς να προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή του χρήστη και διαγράφονται αυτόματα σε κάθε έξοδό σας από την ιστοσελίδα της skenteridis.com. Τρίτοι προμηθευτές (third party vendors), συμπεριλαμβανομένης της Google, μπορούν να εμφανίζουν διαφημίσεις της skenteridis.com σε ιστοτόπους στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό, η skenteridis.com και τρίτοι προμηθευτές (third party vendors) συμπεριλαμβανομένης της Google, μπορούν να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα skenteridis.com καθώς και για ενέργειες επαναληπτικού marketing (Remarketing). Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τέτοια χρήση των cookies από την Google, εδώ. Μπορείτε, ακόμη, να εξαιρεθείτε από τη χρήση cookies από προμηθευτές τρίτου μέρους με μια επίσκεψη στη σελίδα εξαίρεσης της Πρωτοβουλίας διαφημιστικού δικτύου.

3.3 Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Η skenteridis.com επιτρέπει στον πελάτη να αλλάζει,διορθώνει, συμπληρώνει ή να διαγράφει δεδομένα και πληροφορίες που έχει εισάγει στη skenteridis.com. Εάν o πελάτης επιλέξει να διαγράψει μια πληροφορία, η skenteridis.com θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία άμεσα από τα αρχεία της. Για τη προστασία και την ασφάλεια του πελάτη, η skenteridis.com θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι πράγματι το ίδιο πρόσωπο με τον πελάτη. Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει κατά την επεξεργασία/αλλαγή στοιχείων του πελάτη ή την πρόσβασή του στην ιστοσελίδα, μπορεί να επικοινωνήσει με τη skenteridis.com μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας.

4.Newsletters – Ενημερωτικά δελτία

Τα newsletters τα οποία λαμβάνει ο πελάτης με την εγγραφή του στην ιστοσελίδα ή στις λίστες παραληπτών newsletter (maillist), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της skenteridis.com και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο πελάτης κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα με οιανδήποτε τρόπο, αποδέχεται ότι συναινεί στο να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία από τη skenteridis.com. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θέλει ή όχι να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία από τη skenteridis.com στέλνοντας το αίτημά του μέσω της φόρμας επικοινωνίας του site μας. Η skenteridis.com διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και την διαγραφή του από αυτές.

5. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Ο διαδικτυακός τόπος skenteridis.com μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) ή διαφημιστικά banners προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Η skenteridis.com σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρία για το περιεχόμενό τους ή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τους, ούτε εγγυάται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται εκεί. Η skenteridis.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που ακολουθεί αυτούς τους συνδέσμους. Ο πελάτης (επισκέπτης/χρήστης) της ιστοσελίδας οφείλει να απευθυνθεί απ’ευθείας στους ιδιοκτήτες των αντίστοιχων ιστοχώρων, οι οποίοι και φέρουν αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο πελάτης με δική του αποκλειστικά πρωτοβουλία επιλέγει αν θα περιηγηθεί ή όχι στις σελίδες των διαδικτυακών τόπων στις οποίες ενδέχεται η skenteridis.com να παραπέμπει.

6 Ασφάλεια συναλλαγών

6.1 Η skenteridis.com αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιεί ο πελάτης μέσω της skenteridis.com διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. 6.1.2 Η skenteridis.com δεν ζητά δεδομένα πιστωτικών καρτών ούτε τραπεζικών λογαριασμών από τους πελάτες. Οι πληρωμές γίνονται με αναδρομολόγηση σε ασφαλείς ιστοσελίδες με κρυπτογράφηση SSL, όπως το paypal.com ή με κατάθεση σε λογαριασμό Τραπέζης. 6.1.3 Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας της, η skenteridis.com χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) που είναι ο πλέον αξιόπιστος φορέας για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του internet, σε παγκόσμια κλίμακα. Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείτε στην ιστοσελίδα skenteridis.com κωδικοποιείται πριν βγει online και σε συνέχεια διερευνάτε η αυθεντικότητα του μηνύματος και του server. 6.1.4 Επίσης προσωπική ασφάλεια αποτελεί ο Κωδικός Χρήστη (password) που δίνετε όταν γίνεστε μέλος της skenteridis.com. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το Όνομα Χρήστη και ο Κωδικός Χρήστη. Για αυτό το λόγο, ο πελάτης πρέπει να δημιουργεί ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και να προστατεύει καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων.

6.2. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της skenteridis.com επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:Αναγνώριση Πελάτη Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του πελάτη στην ιστοσελίδα είναι δύο: το Όνομα Χρήστη (Username) και ο Κωδικός Χρήστη (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρεί ο πελάτης, παρέχεται πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Υπάρχει η δυνατότητα να αλλάζετε τον Κωδικό Χρήστη όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είναι ο ίδιος ο πελάτης μέσω των προαναφερόμενων κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Στην περίπτωση απώλειας ή διαρροής τους θα πρέπει ο πελάτης να προβεί στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς η skenteridis.com, δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η skenteridis.com με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεται ο πελάτης. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας μέσω της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

6.3 Απόρρητο Συναλλαγών

Η skenteridis.com θεωρεί την τήρηση του απορρήτου αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη/συνδρομητή στην skenteridis.com μέσω της ιστοσελίδας της είναι εμπιστευτικές και η skenteridis.com έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: 1. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, όπως πχ για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας. 2. Η skenteridis.com δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον πελάτη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής, που στην περίπτωση αυτή η skenteridis.com συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές. 3. Στην περίπτωση που η skenteridis.com χρησιμοποιεί τρίτους για την οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών ή υποστήριξη των συστημάτων και υπηρεσιών της, απαιτεί από αυτούς να παρέχουν στους πελάτες το επίπεδο ασφαλείας και απορρήτου που αναφέρεται στην παρούσα. 4. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εκείνον καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους. 5. Για την ασφάλεια του πελάτη, θα πρέπει και ο ίδιος να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

6.4 Προστασία Προσωπικών δεδομένων

H skenteridis.com διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του πελάτη και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η skenteridis.com διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία συμπληρώνει ο πελάτης στην ιστοσελίδα ή αποστέλλει αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, ενημέρωσης, οικονομικούς και φορολογικούς. Ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. 6.4.1 H skenteridis.com είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχει αποστείλει ο πελάτης για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της. 6.4.2 Κατά την επίσκεψη του πελάτη στις σελίδες της ιστοσελίδας skenteridis.com και προκειμένου να παραγγείλει προϊόντα ή και υπηρεσίες, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.). Tα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του skenteridis.com, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 6.4.3 Το ηλεκτρονικό κατάστημα skenteridis.com λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα ο πελάτης είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της skenteridis.com τα οποία μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης, διαγράφονται. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο πελάτης στο ηλεκτρονικό κατάστημα της skenteridis.com χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, την ΕΕΤΤ και το ΙΤΕ, ή συνεργαζόμενες με την skenteridis.com επιχειρήσεις/εταιρίες, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Η εκ μέρους του πελάτη προσκόμιση προσωπικών δεδομένων, σημαίνει ότι συναινεί ώστε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους, εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Η skenteridis.com απαιτεί από τους υπαλλήλους, συνεργάτες και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του να παρέχουν στον πελάτη της skenteridis.com το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

7. Περιοδικές Αλλαγές

Η skenteridis.com επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει συνεχώς την ιστοσελίδα της, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει και θα ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Συστήνουμε στους πελάτες να διαβάζουν τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση στους πελάτες.

8. Περιορισμένη άδεια

Η skenteridis.com, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθονται στην παρούσα και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων δημοσίων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: 1. Πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις αναφορές, σημειώσεις και συνδέσμους που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα 2. Απαγορεύεται η τροποποίηση της ιστοσελίδας και τα στοιχείων της με οιανδήποτε τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή να χρησιμοποιηθεί η ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

9. Μεταβολές

Η skenteridis.com διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας και των όρων παροχής υπηρεσιών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή του πελάτη τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η skenteridis.com μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

10.Περιορισμός Ευθύνης

10.1 Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ιστοσελίδα της skenteridis.com, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο πελάτης (χρήστης/επισκέπτης) των σελίδων, υπηρεσιών, προϊόντων, επιλογών και περιεχομένων του site της skenteridis.com, στις οποίες ο πελάτης προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με την γνώση των όρων της παρούσης.10.2 Η skenteridis.com δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα, θα παρέχονται χωρίς διακοπή,χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.10.3 Η skenteridis.com δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα της ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση του πελάτη, παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.10.4 Η skenteridis.com δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, προϊόντων, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο πελάτης.10.5 Η skenteridis.com, οι υπάλληλοί του, οι συνεργάτες της, οι συνεργαζόμενες εταιρίες ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιονδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η skenteridis.com είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

11. Ευθύνη πελάτη – χρήστη

11.1 Ο πελάτης (χρήστης/επισκέπτης) της ιστοσελίδας skenteridis.com, αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή ή αθέμιτη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Είναι δε, αποκλειστικά υπεύθυνος για την ανάρτηση κάθε περιεχομένου προσβλητικού της προσωπικότητας, που θίγει την τιμή, την υπόληψη τρίτων καθώς και για κάθε περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή οποιαδήποτε διάταξη νόμου. 11.2 Σε περίπτωση που πέσει στην υπόληψη της skenteridis.com περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή που προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων και εν γένει αντίκειται σε οποιαδήποτε διάταξη του νόμου, είναι στην δικαιοδοσία της να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο, να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του πελάτη που το ανάρτησε η/και να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση της νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους και την διεκδίκηση αποζημίωσης σε περίπτωση που έχει προκληθεί οποιαδήποτε ζημία. 11.3 Επίσης, κάθε πελάτης – χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας, σε περίπτωση που αντιληφθεί ότι περιεχόμενο της παραβιάζει το νόμο, πρέπει να ειδοποιεί τον δικτυακό τόπο της skenteridis.com, η οποία πλέον υποχρεούται να διαγράφει άμεσα το οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο, και να διακόπτει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη που το ανάρτησε.

12. Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται δια της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της skenteridis.com οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση πελάτη (χρήστη/επισκέπτη) του δικτυακού τόπου, ο πελάτης (χρήστης/επισκέπτης) που προέβη στην παράβαση, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την skenteridis.com στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Όροι χρήσης ιστοσελίδων και υπηρεσιών φιλοξενίας

13. Γενικοί όροι Χρήσης παροχής υπηρεσιών 

Η skenteridis.com μέσα από την ιστοσελίδα της skenteridis.com προσφέρει υπηρεσίες/προϊόντα Marketing, Προώθησης, Διαφήμισης και Επικοινωνίας διαδικτύου. Η χρησιμοποίηση των υπηρεσιών/προϊόντων της skenteridis.com, αποτελεί έμπρακτη ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης.13.1. Οι υπηρεσίες που παρέχει η skenteridis.com αφορούν μόνο το πρόσωπο ιδιώτη, επιχείρηση, εταιρία ή οργανισμό που στο όνομά του εκδίδεται το τιμολόγιο και αφορούν αποκλειστικά αυτόν οι άδειες χρήσης ή έντυπα που συνοδεύουν τις υπηρεσίες που παρέχει η skenteridis.com προς χρήση στον πελάτη (πχ λογισμικών, template, plugins, modules, εικόνων κλπ) και απαγορεύεται η μεταπώληση του συνόλου ή μέρος των υπηρεσιών/προϊόντων αυτών σε τρίτον, εκτός αν ο πελάτης είναι νόμιμος μεταπωλητής της skenteridis.com.13.2 Η skenteridis.com διαθέτει προεγκατεστημένους και εύκολα παραμετροποιήσιμους ιστοχώρους κατασκευασμένους με λογισμικό ανοιχτού κώδικα καθώς και προετοιμασμένους ιστοχώρους κατασκευασμένους με στατικό κώδικα, οι οποίοι είναι δημοσιευμένοι στο internet σε domain της skenteridis.com σε πλήρη λειτουργία με demo (δοκιμαστικό) περιεχόμενο, τους οποίους μπορεί να επισκεφτεί ο πελάτης μέσω της ιστοσελίδας skenteridis.com για να ελέγξει την λειτουργία τους και να επιλέξει για μορφή εμφάνισης ένα από τα έτοιμα πρότυπα (templates) που διαθέτει στις συλλογές της, αντίστοιχες στα πακέτα αγοράς ιστοσελίδων και στα πακέτα ενοικίασης χώρου φιλοξενίας με προεγκατεστημένο ιστότοπο.13.3 Οι προσφερόμενες προετοιμασμένες ιστοσελίδες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας skenteridis.com, δημοσιεύονται/παραδίδονται, όπως ακριβώς τις βλέπει ο πελάτης online στα demos sites μέσα από από τη skenteridis.com και διαθέτουν demo(δοκιμαστικό) περιεχόμενο για να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία και πάντα βάση της περιγραφής τους στη σελίδα των προϊόντων στο eshop ιστοσελίδων της skenteridis.com. Οποιαδήποτε αλλαγή επιθυμεί ο πελάτης στην ιστοσελίδα που επιλέγει, όπως πρόσθετα modules, plugin, εφαρμογές, αλλαγή/διαφοροποίηση template κ.α. ή εξ΄αρχής σχεδιασμό άλλου template ή ιστοσελίδας από τις δημοσιευμένες, γίνεται κατόπιν παραγγελίας και αποδοχής προσφοράς από τον πελάτη.13.3 Η skenteridis.com παρέχει επίσης υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων στους πελάτες της σε Συνεργασία με άλλους παρόχους (Namecheap klp), διαθέτοντας χώρο στο σκληρό δίσκο διακομιστών (servers), οι οποίοι διανέμουν στο internet το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό και την ηλεκτρονική αλληλογραφία των πελατών. O πελάτης αναγνωρίζει ότι το ιnternet δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και δεν ελέγχεται από κανέναν, γι΄αυτό και η skenteridis.com δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοσδήποτε χρήστης του internet θα έχει πρόσβαση στον server οποιαδήποτε στιγμή. H skenteridis.com θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο server να είναι διαθέσιμος ευρύτατα και με όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές.13.4 Ο πελάτης είναι αποκλειστικά αρμόδιος ώστε να έχει τις γνώσεις για την χρήση των υπηρεσιών που του παρέχει η skenteridis.com και αποδέχεται ρητά, ότι η skenteridis.com δεν υποχρεούται να του προσδώσει αυτές τις γνώσεις.

14. Υπηρεσίες αγοράς πακέτων δυναμικών ιστοσελίδων/κατασκευής δυναμικής ιστοσελίδας

14.1 Ο πελάτης επιλέγει τον προετοιμασμένο ιστοχώρο προς αγορά ο οποίος διαθέτει προεγκατεστημένα προγράμματα – λογισμικά ανοιχτού κώδικα που διαθέτουν σύστημα διαχείρισης περιεχομένου(CMS) και επιλέγει επίσης ένα από τα διαθέσιμα για τον χώρο αυτόν templates από τις δημοσιευμένες συλλογές στην ιστοσελίδα skenteridis.com που είναι αντίστοιχες με το πακέτα ιστοσελίδων ή αποδέχεται την προσφορά για κατασκευή ιστοσελίδας κατά παραγγελίαν του. 14.3 Στην περίπτωση που ο πελάτης φιλοξενήσει την ιστοσελίδα που αγόρασε στην skenteridis.com, η δημοσίευση/παράδοση ιστοσελίδας γίνεται στον προβλεπόμενο χρόνο σύμφωνα με την περιγραφή του πακέτου ιστοσελίδας που αγόρασε, μετά την ενεργοποίηση λογαριασμού φιλοξενίας και κατοχύρωσης ή μεταφοράς του domain name του πελάτη στους servers της skenteridis.com, η οποία δημοσιεύει στο domain του την ιστοσελίδα που αγόρασε ο πελάτης σε πλήρη λειτουργία με demo περιεχόμενο και στέλνονται με email στον πελάτη οι αντίστοιχοι κωδικοί πρόσβασης για την κεντρική διαχείριση της ιστοσελίδας και για τον λογαριασμό φιλοξενίας του στον server (cpanel), και αποκτά ο πελάτης πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα και στα αρχεία της, ώστε να αλλάξει το demo περιεχόμενο της σελίδας, να ανεβάσει το δικό του περιεχόμενο και να κάνει όποια αλλαγή θέλει στα αρχεία και στα προγράμματα – λογισμικά της, ο ίδιος ή οι τεχνικοί του.14.4 Στην περίπτωση που ο πελάτης θέλει να φιλοξενήσει την ιστοσελίδα του σε άλλη εταιρία/πάροχο, η ιστοσελίδα που αγόρασε δημοσιεύεται σε demo domain της skenteridis.com για 24 ώρες, ώστε να ελέγξει ο πελάτης ότι η skenteridis.com εκτέλεσε την παραγγελία με το template που επέλεξε κατά την παραγγελία του και την σωστή λειτουργία της στον επισκέπτη. Ο πελάτης την ελέγχει και αφού διαπιστώσει ότι λειτουργεί ομαλά χωρίς να εμφανίζει κάποιο πρόβλημα στον επισκέπτη της, αποδέχεται σιωπηρά το έργο ανεπιφύλακτα. Αν ο πελάτης διαπιστώσει σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία για τον επισκέπτη, οφείλει να ενημερώσει την skenteridis.com με email και η skenteridis.com οφείλει να προβεί άμεσα στην αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος. Στη συνέχεια η ιστοσελίδα κατεβαίνει από το διαδίκτυο και του αποστέλνεται ηλεκτρονικά με email ή με cd backup των αρχείων της ιστοσελίδας και της βάσης δεδομένων καθώς και οι κωδικοί πρόσβασης στην κεντρική διαχείριση περιεχομένου και οφείλει ο ίδιος ο πελάτης με αποκλειστικά δική του μέριμνα και κόστος να φροντίσει για τη δημοσίευση της ιστοσελίδας του στον πάροχο επιλογής του και ουδεμία ευθύνη φέρει η skenteridis.com για τη μεταφορά ή δημοσίευση (ανέβασμα) της ιστοσελίδας του σε άλλη εταιρία.14.5 Στην περίπτωση που ο πελάτης δώσει κατά παραγγελία εντολή για αλλαγές σε προετοιμασμένη ιστοσελίδα ή για νέο σχεδιασμό template, τότε οι υπηρεσίες αυτές γίνονται σε τοπικό server της skenteridis.com σε βήματα που παρακολουθεί ο πελάτης και αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 της παρούσης που στέλνεται στον πελάτη με email μετά την αποδοχή προσφοράς και όταν η ιστοσελίδα ολοκληρωθεί, για την δημοσίευση/παράδοσή της ακολουθούνται τα προαναφερόμενα βήματα κατά περίπτωση.14.6 Η skenteridis.com δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να παραδώσει στον πελάτη τα αρχεία προέλευσης σχεδιασμού του template που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της σελίδας (source files) και ο Πελάτης αποκτά δικαίωμα μόνο στο τελικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά τα γραφικά ή οποιαδήποτε άλλα οπτικά στοιχεία που δημιούργησε κατά παραγγελία η skenteridis.com για το έργο αυτό, θα παραδοθεί ένα αντίγραφο όλων των αρχείων στον πελάτη, το οποίο θα πρέπει αυτός να φυλάξει με προσοχή καθώς η skenteridis.com δεν είναι υποχρεωμένη να κρατήσει αντίγραφα ή να παραδώσει στον πελάτη πηγαία αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παραγωγή τους.14.7 Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διαχείριση και σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και του λογαριασμού φιλοξενίας του. Η skenteridis.com δεν υποχρεούται να προσδώσει αυτές τις γνώσεις, ούτε να εκπαιδεύσει τον πελάτη εκτός αν έχει συμφωνηθεί να του παρέχει η skenteridis.com αυτές τις υπηρεσίες με πρόσθετη αμοιβή. 14.7 Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία της και του λογαριασμού φιλοξενίας του. Σε περιπτώσεις παραβίασης ο ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την skenteridis.com για τη διαφύλαξη των ισορροπιών του server. Οποιαδήποτε άρνηση συνεργασίας αντιμετωπίζεται κατά την κρίση της skenteridis.com. 14.8 Στην περίπτωση που οι ενέργειες του ιδιοκτήτη ή των χρηστών της ιστοσελίδας και του λογαριασμού του, επιφέρουν μερική ή ολική δυσλειτουργία του ιστότοπου, η skenteridis.com δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αποκατάστασης ή επαναφοράς σε προηγούμενη μορφή. Η skenteridis.com, μπορεί να αναλάβει την επαναφορά του ιστοχώρου σε προηγούμενη έκδοση – όπου αυτό είναι εφικτό- κατόπιν αιτήματος του πελάτη και αποδοχής της σχετικής προσφοράς. 14.6 Ειδικά για τους πελάτες που αγοράζουν ιστοσελίδα που διαθέτει εφαρμογές ηλεκτρονικής πώλησης (ηλεκτρονικά καταστήματα – eshop), για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών από απόσταση, τα ηλεκτρονικά καταστήματα πρέπει να καταχωρούνται στο ειδικό μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο. 14.9 Κάθε διαδικτυακός τόπος που έχει κατασκευαστεί από τη skenteridis.com, φέρει τα στοιχεία του κατασκευαστή, δηλαδή της skenteridis.com στο τελευταίο ένθεμα του footer με το λογότυπό της και αντίστοιχο σύνδεσμο (link) στην ιστοσελίδα της, καθώς και στο υποσέλιδο με αντίστοιχο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της. Οι αναφορές αυτές αποτελούν μέρος του σχεδιαστικού τμήματος του έργου ενώ η αφαίρεσή τους αναγνωρίζεται ως μη επιτρεπτή ενέργεια και απαγορεύεται ρητά, ακόμα και αν η ιστοσελίδα φιλοξενηθεί ή υποστηρίζεται από άλλη εταιρία/πάροχο. Αίρεται μόνο στην περίπτωση κατασκευής από την αρχή εξ’ολοκλήρου νέας ιστοσελίδας από άλλον κατασκευαστή.

15. Υπηρεσίες ενοικίασης λογαριασμών φιλοξενίας με προεγκατεστημένους ιστοχώρους 15.1 Τα πακέτα ενοικίασης λογαριασμών, αφορούν λογαριασμούς φιλοξενίας συνδεδεμένους με προετοιμασμένο ιστοχώρο με προεγκατεστημένα προγράμματα – λογισμικά προς χρήση του πελάτη για τη χρονική διάρκεια που είναι ενεργός ο λογαριασμός φιλοξενίας του και διαθέτουν το template επιλογής του πελάτη που επιλέγει δωρεάν από τα δημοσιευμένα πρότυπα της αντίστοιχης συλλογής με το πακέτο ενοικίασης λογαριασμού φιλοξενίας κατά τη διάρκεια της παραγγελίας του. 15.2 Το προϊόν στην τελική του μορφή αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της skenteridis.com κι οποτεδήποτε η skenteridis.com κρίνει απαραίτητο, μπορεί να τροποποιήσει, καταργήσει, αναβαθμίσει το προϊόν ή να προβεί σε τροποποιήσεις της τιμολογιακής του πολιτικής, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 15.3 Ο πελάτης, προτίθεται να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει τον προσφερόμενο από την skenteridis.com λογαριασμό φιλοξενίας (χώρο) με τα δωρεάν εγκατεστημένα προγράμματα για την υλοποίηση ηλεκτρονικού ιστοχώρου με συγκεκριμένες σελίδες/μενού και με συγκεκριμένο αριθμό υλικού (κείμενα, εικόνες, προϊόντα), ανάλογα με το πακέτο ιστοσελίδας που έχει αγοράσει. 15.4 Οι προεγκατεστημένοι ιστοχώροι προς χρήση του πελάτη για τη δημιουργία ιστοσελίδας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον λογαριασμό φιλοξενίας του πελάτη και συνδέονται με το domain του πελάτη μετά την κατοχύρωση ή μεταφορά του στην skenteridis.com από άλλον καταχωρητή. Tο domain του πελάτη θα είναι συνδεδεμένο αποκλειστικά με τον συγκεκριμένο λογαριασμό φιλοξενίας που διαθέτει τον προεγκατεστημένο ιστότοπο προς χρήση. 15.5 Ο προεγκατεστημένος ιστοχώρος διαθέτει σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (δυναμική ιστοσελίδα) όπου πρόσβαση στην κεντρική διαχείριση καθώς και στα αρχεία του ιστοχώρου στον server (account) έχει αποκλειστικά η skenteridis.com, ενώ στον πελάτη δίνεται πρόσβαση μόνο στο τελικό περιεχόμενο. Η skenteridis.com με email, γνωστοποιεί στον πελάτη τους κωδικούς πρόσβασης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία, με τους οποίους μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ο προεγκατεστημένος ιστοχώρος, διαθέτει επίσης demo περιεχόμενο (κείμενα -εικόνες) για να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και να καθοδηγεί τον πελάτη για την αντικατάσταση περιεχομένου με το δικό του. 15.6 Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά αρμόδιος ώστε να έχει τις γνώσεις για την υλοποίηση της ιστοσελίδας και τη χρήση των υπηρεσιών που του παρέχει η skenteridis.com. Η skenteridis.com δεν υποχρεούται να προσδώσει αυτές τις γνώσεις, ούτε να εκπαιδεύσει τον πελάτη, εκτός αν έχει συμφωνήσει ρητά με τη skenteridis.com να του προσφέρει αντίστοιχη εκπαίδευση με πρόσθετη αμοιβή. 15.7 Η skenteridis.com αποκλειστικά και μόνο είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση αρχείων αντιγράφων των προεγκατεστημένων ιστότοπων και μόνο αυτή μπορεί να προβεί σε αποκατάσταση, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο ή κατ’ εντολή του πελάτη. Σε καμία περίπτωση, δε φέρει την υποχρέωση παράδοσης αρχείων αντιγράφων ή πρόσβασης σε υπηρεσίες PHPMyAdmin, Back up και File Manager. 15.8 Το δικαίωμα που έχει ο πελάτης στον προεγκατεστημένο ιστοχώρο αφορά αποκλειστικά την χρήση του για το χρονικό διάστημα που είναι ενεργοί οι λογαριασμοί του (φιλοξενίας/domain)στη skenteridis.com. Με τη διακοπή/λήξη του λογαριασμού φιλοξενίας ή του domain, καταργείται αυτόματα και ο ιστοχώρος. Είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη να κρατάει αντίγραφα του περιεχομένου που έχει ανεβάσει στον server γιατί η skenteridis.com δεν έχει καμία υποχρέωση για τη διατήρηση ή την παράδοση του περιεχομένου στον πελάτη. 15.9 Ο πελάτης, οφείλει να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό φιλοξενίας του και τον προεγκατεστημένο ιστότοπο αν είναι ιστοσελίδα σαν μια τυπική εταιρική ιστοσελίδα παρουσίασης των υπηρεσιών του και αν διαθέτει εφαρμογές ηλεκτρονικής πώλησης, σαν ένα τυπικό ηλεκτρονικό κατάστημα, αντίστοιχα με τα demo sites του πακέτου που έχει αγοράσει ο πελάτης. Απαγορεύεται η λειτουργία τους για άλλες χρήσεις όπως εμπορικά ή εταιρικά portals, ιστοσελίδες ενημέρωσης, forum κ.α. 15.10 Ο πελάτης, οφείλει να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό φιλοξενίας του και το διαχειριστικό τμήμα του ιστότοπου, βάση των οδηγιών που του δίνονται από τη skenteridis.com ηλεκτρονικά ή με πρόσβαση με κωδικούς σε οδηγίες χρήσης. Ο Οδηγός Χρήσης έχει εκπαιδευτικό σκοπό κι όχι περιοριστικό. Ο πελάτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται στο διαχειριστικό τμήμα του ιστότοπου, μετά την παράδοση του έργου (αποστολή κωδικών) από τη skenteridis.com. Στις περιπτώσεις που οι πραγματοποιηθείσες ενέργειες οι οποίες δεν αναφέρονται στους Οδηγούς Χρήσης ως προτεινόμενες παρεμβάσεις από τη skenteridis.com, επιφέρουν μερική ή ολική δυσλειτουργία του ιστότοπου, η skenteridis.com δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αποκατάστασης ή επαναφοράς σε προηγούμενη μορφή. Η skenteridis.com, μπορεί να αναλάβει την επαναφορά του προεγκατεστημένου ιστοχώρου σε προηγούμενη έκδοση – όπου αυτό είναι εφικτό- κατόπιν αιτήματος του πελάτη και αποδοχής της σχετικής προσφοράς. 15.11 Ο πελάτης δεν υπόκειται σε καμία δέσμευση διατήρησης του λογαριασμού φιλοξενίας του. Οποτεδήποτε επιθυμεί μπορεί να καταργήσει το λογαριασμό του, με ταυτόχρονη αποδοχή της κατάργησης του προεγκατεστημένου ιστότοπου που χρησιμοποιεί. Ληξιπρόθεσμες οφειλές οδηγούν αυτομάτως στην απενεργοποίηση του λογαριασμού. Η skenteridis.com δε φέρει καμία υποχρέωση διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας για απενεργοποιημένους λογαριασμούς. 15.12 Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει αύξηση του χώρου φιλοξενίας του ώστε στον ίδιο αριθμό σελίδων να μπορεί να ανεβάσει περισσότερο περιεχόμενο (υλικό) με πρόσθετη αμοιβή που θα συμφωνηθεί με τη skenteridis.com και έχει δικαίωμα να αγοράσει όποτε θέλει στο μέλλον τον ιστοχώρο που έχει ανεβάσει το περιεχόμενό του, στην τιμή αγοράς ιστοσελίδας βάση τιμοκαταλόγου που είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα skenteridis.com κατά τη στιγμή της αγοράς. 15.14 Ειδικά για τη χρήση ιστοσελίδων με ηλεκτρονικές πωλήσεις (ηλεκτρονικά καταστήματα – eshop) για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών από απόσταση, τα ηλεκτρονικά καταστήματα πρέπει να καταχωρούνται στο ειδικό μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο. 15.16 Οι πελάτες που δημιουργούν και λειτουργούν ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα μέσω της skenteridis.com υποχρεούνται όπως με δική τους πρωτοβουλία και επιμέλεια διαμορφώσουν τους κατ’ ιδίαν όρους χρήσης που θα διέπουν την λειτουργία της ιστοσελίδας ή του ηλεκτρονικού τους καταστήματος. 15.17 Για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών από απόσταση, τα ηλεκτρονικά καταστήματα πρέπει να καταχωρούνται στο ειδικό μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο. 15.18 Ο πελάτης στον οποίο ανήκει η ιστοσελίδα ή το eshop θα πρέπει να διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ. Το ελληνικό ΑΦΜ θα πρέπει να συμπληρωθεί κατά την παραγγελία αγοράς του πακέτου φιλοξενίας και μετέπειτα ειδικά για τα ηλεκτρονικά καταστήματα, στο περιβάλλον διαχείρισης του eshop. 15.19 Πρώτη ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών θεωρείται η ημερομηνία αγοράς του πακέτου φιλοξενίας και έχει διάρκεια ενός έτους. Η ενεργοποίηση του πακέτου φιλοξενίας γίνεται με τη σύνδεση του λογαριασμού στο domain του πελάτη αμέσως μόλις ενεργοποιηθεί το domain που θα κατοχυρώσει ή θα μεταφέρει στη skenteridis.com. Ειδικά σε περίπτωση πληρωμής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, η ενεργοποίηση των υπηρεσιών και της δημοσίευσης του προεγκατεστημένου ιστοχώρου γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής και την επιβεβαίωση της κατάθεσης του ποσού για την παροχή των υπηρεσιών.

Υπηρεσίες κατασκευής στατικών ιστοσελίδων – πακέτα ιστοσελίδων Website-S16.1 H skenteridis.com παρέχει επίσης υπηρεσίες κατασκευής στατικών ιστοσελίδων με προετοιμασμένα templates, τις οποίες διαθέτει μέσω της ιστοσελίδας της και μπορεί να τις δει ο πελάτης ζωντανά online σε demos sites ή με σχεδιασμό template κατά παραγγελία μετά από αποδοχή προσφοράς του πελάτη. Οι στατικές σελίδες παρέχονται με συγκεκριμένο αριθμό σελίδων και συγκεκριμένου και περιορισμένου όγκου ανάρτησης περιεχομένου. 16.2 Ο πελάτης με την αγορά ή παραγγελία πακέτου website-, προτίθεται να κατασκευάσει για λογαριασμό του η skenteridis.com έναν παρόμοιο ιστότοπο με το δημοσιευμένο demo site που επέλεξε ή να σχεδιάσει βάση επιθυμιών του στατική ιστοσελίδα πακέτου Website-. Οι στατικές ιστοσελίδες δεν διαθέτουν σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και η τοποθέτηση ή ανανέωση περιεχομένου, γίνεται αποκλειστικά από τη skenteridis.com και για την έναρξη των εργασιών της κατασκευής στατικής ιστοσελίδας, απαιτείται ο πελάτης να έχει αποστείλει ηλεκτρονικά το υλικό (κείμενα -εικόνες) που θα αναρτήσει η skenteridis.com στην ιστοσελίδα του. 16.3 Πρώτη ημερομηνία έναρξης λογαριασμού φιλοξενίας θεωρείται η ημερομηνία αγοράς του πακέτου ιστοσελίδας στην περίπτωση που θα συνδεθεί δωρεάν με subdomain ή της αγοράς πακέτου λογαριασμού φιλοξενίας και έχει διάρκεια ενός έτους. Οι ιστοσελίδες, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον λογαριασμό φιλοξενίας του πελάτη και συνδέονται με το domain του πελάτη μετά την κατοχύρωση ή μεταφορά του στην skenteridis.com από άλλον καταχωρητή ή συνδέονται δωρεάν σε subdomain (υποdomain) της skenteridis.com της μορφής onomaistoselidas.skenteridis.com μόνο εφόσον ο πελάτης αγοράσει πακέτο ιστοσελίδας Website- που στην περιγραφή του προϊόντος αναγράφεται ρητά. Tο domain του πελάτη σε κάθε περίπτωση, θα είναι συνδεδεμένο αποκλειστικά με τον συγκεκριμένο λογαριασμό φιλοξενίας που διαθέτει τη στατική ιστοσελίδα. 16.4 Η αποστολή του υλικού προς κατασκευή της ιστοσελίδας γίνεται από τον πελάτη ηλεκτρονικά συγκεντρωτικά (1 φορά) με email μέσα στον πρώτο τρίμηνο από την ημερομηνία εξόφλησης της αγοράς /παραγγελίας website-s. Ο χρόνος αποστολής του υλικού από τον πελάτη στη skenteridis.com δε μπορεί να ξεπεράσει το χρονικό διάστημα των τριών μηνών από την ημερομηνία εξόφλησης της αγοράς/παραγγελίας ιστοσελίδας website-. Μετά την παρέλευση του πρώτου τριμήνου και μέχρι το πέρας του έτους, η παροχή υπηρεσίας υπόκειται σε τιμολογιακή αναπροσαρμογή ή σε κατάργηση παροχής δωρεάν υπηρεσιών όπως αυτές θα έχουν δημιουργηθεί στα πακέτα ιστοσελίδων, βάσει του δημοσιευμένου τιμοκαταλόγου στη skenteridis.com. Με το πέρας του έτους από την ημερομηνία εξόφλησης της αγοράς /παραγγελίας website-, αίρεται η υποχρέωση της παροχής των υπηρεσιών στον πελάτη και για τη δημιουργία ιστοσελίδας του, θα πρέπει να προβεί σε νέα αγορά. 16.5 Οι στατικές ιστοσελίδες των πακέτων ιστοσελίδων Website- φιλοξενούνται αποκλειστικά από τη skenteridis.com και δεν μεταφέρονται σε άλλη εταιρία/πάροχο για φιλοξενία. Η skenteridis.com αποκλειστικά και μόνο είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση αρχείων αντιγράφων των ιστοσελίδων και μόνο αυτή μπορεί να προβεί σε αποκατάσταση, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο ή κατ’ εντολή του πελάτη. Η skenteridis.com έχει την αποκλειστική πρόσβαση στον λογαριασμό φιλοξενίας του πελάτη και σε καμία περίπτωση, δε φέρει την υποχρέωση παράδοσης αρχείων αντιγράφων ή πρόσβασης σε υπηρεσίες PHPMyAdmin, Back up και File Manager. 16.6 Ο πελάτης δεν υπόκειται σε καμία δέσμευση διατήρησης του λογαριασμού φιλοξενίας του. Οποτεδήποτε επιθυμεί μπορεί να καταργήσει το λογαριασμό του, με ταυτόχρονη αποδοχή της κατάργησης της ιστοσελίδας. Ληξιπρόθεσμες οφειλές οδηγούν αυτομάτως στην απενεργοποίηση του λογαριασμού. Η skenteridis.com δε φέρει καμία υποχρέωση διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας για απενεργοποιημένους λογαριασμούς. 16.7 Ο πελάτης στον οποίο ανήκει η ιστοσελίδα θα πρέπει να διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ. Το ελληνικό ΑΦΜ θα πρέπει να συμπληρωθεί κατά την παραγγελία αγοράς του πακέτου φιλοξενίας.

17. Ειδικοί όροι χρήσης κατασκευής/αγοράς/ενοικίασης δυναμικών ιστοσελίδων

17.1 Οι δυναμικές ιστοσελίδες κατασκευάζονται με ελεύθερο λογισμικό joomla ή wordpress, και η άδεια χρήσης του παρέχει το δικαίωμα της παραμετροποίησης. Η skenteridis.com έχει παραμετροποιήσει τα λογισμικά που χρησιμοποιεί στην κατασκευή ιστοσελίδων της με επιπλέον εργασίες και έχει ενσωματώσει ανάλογα πρόσθετα και επεκτάσεις (modules,plugins,extensions κ.α) αφού αγόρασε τις άδειες χρήσης τους ή και τα παραμετροποίησε με πρόσθετες εργασίες, γι΄αυτό και ο πελάτης αποδέχεται ρητά ότι πάνω στην ιστοσελίδα θα πρέπει να αναγράφεται ο κατασκευαστής της που είναι η skenteridis.com, στην τελευταία θέση ενθέματος στο footer (τελείωμα) της ιστοσελίδας, όπου θα υπάρχει το λογότυπο της skenteridis.com με σύνδεσμο (link) προς την ιστοσελίδα skenteridis.com καθώς και στο υποσέλιδο όπου θα αναγράφεται η κατασκευή ιστοσελίδας από τη skenteridis.com με αντίστοιχο σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα της. Ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι οι θέσεις αυτές αποτελούν μέρος του σχεδιασμού του template και θα πρέπει να παραμένουν μόνιμα ενεργές με ενεργά τα links τους και ουδέποτε θα διαφοροποιηθούν ως προς το κείμενο, σχήμα, χρώμα ή τα links χωρίς σχετική γραπτή έγκριση από την skenteridis.com, η οποία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των στοιχείων αυτών όταν το κρίνει απαραίτητο. Στην περίπτωση που η ιστοσελίδα του πελάτη φιλοξενηθεί από άλλη εταιρία/πάροχο , ο πελάτης οφείλει να ανταποκριθεί σε τυχόν αίτημα της skenteridis.com για αλλαγή των στοιχείων της εφόσον η ίδια η skenteridis.com το κρίνει απαραίτητο (για παράδειγμα στην αλλαγή λογότυπου ή επωνυμίας της skenteridis.com, αλλαγή διεύθυνση συνδέσμου κ.α). Η υποχρέωση αυτή αίρεται στην περίπτωση που ο πελάτης καταργήσει ολοκληρωτικά την ιστοσελίδα και αναθέσει σε άλλη εταιρία εκ νέου την από εξαρχής κατασκευή της.17.2 Ο Πελάτης αποδέχεται, ότι η skenteridis.com διατηρεί το δικαίωμα να εμφανίζει την ιστοσελίδα ως μέρος της δουλειάς της με διασυνδέσεις (links), να γράψει για το έργο σε διαδικτυακούς τόπους, σε περιοδικά ή σε βιβλία και γενικότερα να το προβάλλει τόσο προς όφελος της ίδιας για διαφημιστικούς λόγους, πάντα συνάδοντας και προς το συμφέρον του πελάτη.17.2 Σε όλες τις περιπτώσεις κατασκευής ιστοσελίδας, είτε με επιλογή έτοιμου template, είτε με σχεδιασμό template κατά παραγγελία, αν ο πελάτης επιθυμεί να αποκλείσει τη χρήση του προτύπου από άλλους και να έχει την αποκλειστική χρήση του, απαιτείται παραγγελία και αποδοχή της προσφοράς από τον πελάτη και αυτό θα αναγράφεται ρητά στο Παράρτημα 1 που στέλνεται στον πελάτη, μετά της αποδοχής της προσφοράς, σύμφωνα με το κεφάλαιο της παρούσης “Παραρτήματα”.17.3 Η skenteridis.com δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να παραδώσει στον πελάτη τα αρχεία προέλευσης σχεδιασμού του template που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της σελίδας (source files) και ο Πελάτης αποκτά δικαίωμα μόνο στο τελικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά τα γραφικά ή οποιαδήποτε άλλα οπτικά στοιχεία (όπως λογότυπα, εικόνες κ.α) που δημιούργησε κατά παραγγελία η skenteridis.com για το έργο αυτό, θα παραδοθεί ένα αντίγραφο όλων των αρχείων στον πελάτη, το οποίο θα πρέπει αυτός να φυλάξει με προσοχή καθώς η skenteridis.com δεν είναι υποχρεωμένη να κρατήσει αντίγραφα ή να παραδώσει στον πελάτη πηγαία αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παραγωγή τους.17.4 Στην περίπτωση που ο πελάτης δικαιούται μαζί με την κατασκευή του την παροχή δωρεάν υπηρεσιών, παρέχονται στον πελάτη μόνο μετά τη συνολική εξόφληση των υπηρεσιών. Η skenteridis.com επιφυλάσσεται και διατηρεί το δικαίωμα που της δίνει η ισχύουσα νομοθεσία να παρέχει τη δωρεάν υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ανάρτησης περιεχομένου, μετά το πέρας της ημερομηνίας εγγύησης επιστροφής χρημάτων.

17.5 Προϋποθέσεις παροχής δωρεάν φιλοξενίας ιστοσελίδας (web hosting) & δωρεάν χρήσης προεγκατεστημένου ιστότοπου17.5.1 Η δωρεάν φιλοξενία ιστοσελίδας που δικαιούται ο πελάτης εφόσον αναγράφεται ρητά στο πακέτο ιστοσελίδας που αγόρασε ή στην προσφορά που έχει αποδεχτεί από τη skenteridis.com ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία πληρωμής αγοράς/κατασκευής ιστοσελίδας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το domain του πελάτη. Κατά την περίοδο δωρεάν φιλοξενίας, ο πελάτης οφείλει να συμμορφώνεται με την παρούσα και τους όρους που διέπουν την χρήση του λογαριασμού του και το περιεχόμενο που θα ανεβάζει στην ιστοσελίδα. 17.5.2 Η ενεργοποίση του δωρεάν λογαριασμού γίνεται μετά την κατοχύρωση ή μεταφορά του domain στην skenteridis.com. Ο χώρος φιλοξενίας παρέχεται δωρεάν αποκλειστικά για την χρήση της ιστοσελίδας σαν μία τυπική ιστοσελίδα για την προβολή – παρουσίαση προσώπου ή εταιρίας ή οργανισμού και όχι άλλη χρήσης όπως πχ ιστοσελίδα ενημέρωσης – ειδήσεων, δημιουργία chat, forum, επαγγελματικό κατάλογο ή για τη δημιουργία εταιρικών λογαριασμών emails κ.α.17.5.3 Σε όλες τις περιπτώσεις η παροχή δωρεάν φιλοξενίας επιτρέπει αποκλειστικά την εισαγωγή κειμένων και εικόνων στον server/ιστοσελίδα και την τοποθέτηση/προβολή videos στην ιστοσελίδα, εφόσον αυτά είναι αναρτημένα στο youtube μέσω links. Οποιοδήποτε άλλο υλικό πέραν κειμένου και εικόνων στην μορφή που προβλέπονται βάση οδηγιών, όπως η μεταφόρτωση video, γραφικών (flash κ.α), ανέβασμα κώδικα, εφαρμογών, plugins, modules κλπ, απαγορεύονται ρητά καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής δωρεάν φιλοξενίας. Επιπλέον ο πελάτης οφείλει να τηρεί πιστά τις οδηγίες στις οποίες του δίνεται πρόσβαση με κωδικό, για την μορφή και τα μεγέθη του υλικού που ανεβάζει στον server/ιστοσελίδα, που θα πρέπει να πάντα πάντα επεξεργασμένο και με την μορφή που απαιτείται για το web (όπως πχ η ανάλυση εικόνων) και να μην ξεπερνάει τα μεγαλύτερα (maximum) μεγέθη που στέλνονται με οδηγίες στον πελάτη από την makemyweb.gr. Η skenteridis.com διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει υλικό μη κατάλληλα επεξεργασμένου ή μεγαλύτερου του maximum προβλεπόμενου μεγέθους και αν ο πελάτης συνεχίσει να ανεβάζει υλικό που δεν είναι σύμφωνο με την παρούσα ή με τις οδηγίες του πακέτου του ή τη χρησιμοποιεί για άλλη χρήση πέραν των προαναφερόμενων, η skenteridis.com έχει δικαίωμα να καταργήσει τη δωρεάν παροχή φιλοξενίας, να χρεώσει τον επιπλέον χώρο ή και να διακόψει τον λογαριασμό του.17.5.4 Τα πακέτα δωρεάν φιλοξενίας ιστοσελίδας και οι δωρεάν προεγκατεστημένοι ιστότοποι είναι αλληλένδετα συνδεδεμένα με την υπηρεσία/προϊόν που διατέθηκαν η οποία αντίστοιχα καθορίζει τον χώρο που διατίθεται δωρεάν (όγκο στον δίσκο διακομιστών). Ο πελάτης αποδέχεται ότι οφείλει να μην ξεπεράσει το 50% του παρεχόμενου όγκου στον δίσκο (server) για την ορθή λειτουργίας της ιστοσελίδας.

17.6 Ειδικά στους λογαριασμούς φιλοξενίας με δωρεάν προεγκατεστημένο ιστότοπο, πέραν των προαναφερόμενων ισχύουν επιπλέον τα κάτωθι:

17.6.1 Ειδικά οι πελάτες με τη δωρεάν χρήση προεγκατεστημένου ιστότοπου στον λογαριασμό τους (ενοικίαση ιστοσελίδας) οφείλει να τηρεί πιστά τις οδηγίες στις οποίες του δίνεται πρόσβαση με κωδικό, για την μορφή και τα μεγέθη του υλικού που ανεβάζει στον server/ιστοσελίδα, που θα πρέπει να πάντα πάντα επεξεργασμένο και με την μορφή που απαιτείται για το web (όπως πχ η ανάλυση εικόνων) και να μην ξεπερνάει σε καμία περίπτωση τα μεγαλύτερα (maximum) μεγέθη σε όγκο και σε αριθμό, ανάλογα με το πακέτο και τον τύπο ιστοσελίδας που διαθέτει. Η skenteridis.com διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει υλικό μη κατάλληλα επεξεργασμένου ή μεγαλύτερου του maximum προβλεπόμενου μεγέθους και αν ο πελάτης συνεχίσει να ανεβάζει υλικό που δεν είναι σύμφωνο με την παρούσα ή με τις οδηγίες του πακέτου του ή τη χρησιμοποιεί για άλλη χρήση πέραν των προαναφερόμενων, η skenteridis.com έχει δικαίωμα να καταργήσει τη δωρεάν παροχή φιλοξενίας, να χρεώσει τον επιπλέον χώρο ή και να διακόψει τον λογαριασμό του.17.6.2 Με την εξόφληση της ετήσιας ανανέωσης, ο πελάτης ανάλογα με το πακέτο φιλοξενίας που διαθέτει, δικαιούται να ζητήσει δωρεάν: α)Στα πακέτα την αλλαγή χρώματος του template που διαθέτει η ιστοσελίδα του, επιλέγοντας ένα από τα έτοιμα χρώματα της ιστοσελίδας, όπως αναφέρονται στο site της skenteridis.com. β)Στα πακέτα ιστοσελίδων , την αλλαγή χρώματος του template που διαθέτει η ιστοσελίδα του, επιλέγοντας ένα από τα έτοιμα χρώματα της ιστοσελίδας ή την αλλαγή template, επιλέγοντας ένα από τα έτοιμα templates που είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της skenteridis.com, από την αντίστοιχη συλλογή ιστοσελίδων με το template που ήδη διαθέτει.

17.7 Δωρεάν παροχή τεχνικής υποστήριξης για ανάρτηση περιεχομένου Η δωρεάν υποστήριξη για ανάρτηση/τοποθέτηση περιεχομένου στον ιστοχώρο του πελάτη, παρέχεται αποκλειστικά στις ιστοσελίδες που είναι συνδεδεμένες με αντίστοιχο λογαριασμό φιλοξενίας. Σε καμία περίπτωση η skenteridis.com δεν παρέχει δωρεάν υπηρεσίες υποστήριξης ανάρτησης περιεχομένου, όταν ο πελάτης μετά την κατασκευή/αγορά ιστοσελίδας μεταφέρει την ιστοσελίδα του σε άλλη εταιρία/πάροχο για φιλοξενία.17.7.1 Η παροχή υπηρεσίας ολοκληρώνεται σε διάστημα 20 έως 30 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική συγκεντρωτική παραλαβή (1 φορά) του υλικού από τον πελάτη. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν μέσα στον πρώτο τρίμηνο από την ημερομηνία εξόφλησης της ιστοσελίδας, γι΄αυτό και ο πελάτης οφείλει να στείλει στη skenteridis.com. Το υλικό του (κείμενα και εικόνες) μέχρι 20 μέρες πριν την λήξη του τριμήνου. Μετά το πέρας τριμήνου, αίρεται η υποχρέωση της skenteridis.com για την παροχή της δωρεάν αυτής υπηρεσίας. Αν ο πελάτης θέλει να του παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης μετά το πέρας του τριμήνου η skenteridis.com, θα πρέπει να γίνει νέα συμφωνία με τον πελάτη και να πληρώσει την skenteridis.com για την υπηρεσία αυτή στην τιμή τιμοκαταλόγου.17.7.2 Για την παροχή δωρεάν υποστήριξης ανάρτησης/τοποθέτησης περιεχομένου, ο πελάτης οφείλει να τηρεί τα προβλεπόμενα των όρων του κεφαλαίου “Τεχνική υποστήριξη ανάρτησης/τοποθέτησης περιεχομένου”.

17. 8 Δωρεάν παροχή εκπαίδευσης για ανάρτηση περιεχομένου

17.8.1 Η skenteridis.com εκτός από τους δημοσιευμένους οδηγούς με οδηγίες για τις ιστοσελίδες που είναι online στο site της skenteridis.com, για την υποστήριξη των πελατών και κυρίως για αυτούς που δεν συμπεριλαμβάνεται στην αγορά τους η δωρεάν υποστήριξη τοποθέτησης περιεχομένου ή προσωπική εκπαίδευση, παρέχει επιπλέον οδηγίες τοποθέτησης – ανάρτησης και επεξεργασίας περιεχομένου στις οποίες δίνει πρόσβαση στους πελάτες της με κωδικούς για το πρώτο τρίμηνο από την ημερομηνία αγοράς του πακέτου ιστοσελίδας. Οι οδηγίες αυτές αφορούν αποκλειστικά για τους πελάτες της και απαγορεύεται η επίδειξη, ανάγνωση από τρίτον αντιγραφή, εκτύπωση ή αναδημοσίευση τους από τον πελάτη. Τις υπηρεσίες αυτές τις παρέχει η skenteridis.com εφόσον η ίδια το θέλει, για όσο καιρό το θέλει και σε όποιον κατά την κρίση της πελάτη θέλει και δεν υποχρεούται να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. Στους πελάτες που δεν τηρούν τους όρους ασφάλειας και προστασίας της ιστοσελίδας η skenteridis.com διακόπτει άμεσα στην πρόσβασή τους και οριστικά από αυτήν και παρόμοιες δωρεάν υπηρεσίες, για την προστασία των ιστοσελίδων της και των χρηστών τους 17.8.2 Στα πακέτα ιστοσελίδων που στα προϊόντα τους αναγράφεται ρητά η δωρεάν παροχή εκπαίδευσης ανάρτησης περιεχομένου, η υπηρεσία αυτή χορηγείται αποκλειστικά στον πελάτη και μόνο στον ίδιον τον πελάτη, εφόσον πληρεί τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο κεφάλαιο της παρούσης Υπηρεσίες παροχής εκπαίδευσης ανάρτησης περιεχομένου και περιλαμβάνει αποκλειστικά και συγκεκριμένα τα παρακάτω: Α. Την εκμάθηση του πελάτη στην δημιουργία άρθρων ή δημιουργία προϊόντων όταν πρόκειται για eshop Β. Την εκμάθηση του πελάτη στην τοποθέτηση εικόνων σε άρθρα ή σελίδες προϊόντων Γ. Την εκμάθηση του πελάτη στην δημιουργία κατηγοριών άρθρων ή προϊόντων Δ. Την εκμάθηση δημιουργίας υπομενού.

18. Τεχνική υποστήριξη

Ο πελάτης βεβαιώνει ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την χρήση των υπηρεσιών που του παρέχει η skenteridis.com και αποδέχεται ότι η skenteridis.com δεν είναι υποχρεωμένη να του προσδώσει αυτές τις γνώσεις ή να τον εκπαιδεύσει.18.1 Η skenteridis.com δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τεχνική υποστήριξη εκτός των περιπτώσεων που καθορίζονται στο παρόν. Η skenteridis.com θα μπορούσε κατ’ εξαίρεση, εάν η ίδια το επιθυμεί, να παράσχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που δεν σχετίζονται με την φιλοξενία του δικτυακού τόπου (πρόσθετη τεχνική υποστήριξη).

18.2 Οποιοδήποτε αίτημα για πρόσθετη τεχνική υποστήριξη μπορεί να απορριφθεί από την skenteridis.com με ή χωρίς λόγο. Είναι στην αποκλειστική επιλογή της skenteridis.com αν θα παρέχει οποιαδήποτε πρόσθετη τεχνική υποστήριξη και αν γίνει μια φορά, μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη για την skenteridis.com.

18.3 Τεχνική υποστήριξη ανάρτησης περιεχομένου

Η skenteridis.com για την τεχνική υποστήριξη των πελατών της, στους προεγκατεστημένους ιστοχώροι που δημοσιεύει στον λογαριασμό φιλοξενίας του πελάτη, διαθέτουν demo περιεχόμενο σε κείμενα και εικόνες για να βλέπει ο πελάτης την ανάπτυξη της ιστοσελίδας σε πλήρη λειτουργία και να κατευθύνουν τον πελάτη, στην αντικατάσταση του demo περιεχόμενο με το δικό του υλικό. 18.3.4 Η skenteridis.com μπορεί να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ανάρτησης περιεχομένου με αμοιβή βάση τιμοκαταλόγου ή κατόπιν αποδοχής προσφοράς. Σε όλες τις περιπτώσεις, η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει αποκλειστικά την τοποθέτηση/ανάρτηση κειμένων και εικόνων καθώς και την επεξεργασία συγκεκριμένων αρχείων εικόνων ως προς το ανάλογο μέγεθος της θέσης που θα τοποθετηθούν (σμίκρυνση με βάση το πλάτος) και την επεξεργασία ανάλυσης για το web, και όχι την μετάφραση, επιμέλεια ή δημιουργία κειμένων, πινάκων ή εικόνων ή τη συγγραφή κειμένων, για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο πελάτης, εκτός αν έχει πληρώσει βάση τιμοκαταλόγου κάποια από τις υπηρεσίες αυτές. 18.3.5 Όλα τα πακέτα ιστοσελίδων που είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της skenteridis.com και συμπεριλαμβάνουν παροχή υπηρεσιών ανάρτησης/τοποθέτησης περιεχομένου καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες στους τιμοκαταλόγους που είναι δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα skenteridis.com, αφορούν σελίδες/μενού της ιστοσελίδας και υλικό που είναι αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Για παροχή της υπηρεσίας αυτής σε ξενόγλωσσες σελίδες/μενού, ο πελάτης θα πρέπει να ζητήσει προσφορά από τη skenteridis.com βάση του υλικού του. 18.3.6 Για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ανάρτησης περιεχομένου, η skenteridis.com στέλνει στον πελάτη με email μια φόρμα με τα στοιχεία που απαιτούνται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα για να τα συμπληρώσει ο πελάτης και να επιστρέψει την φόρμα με απαντητικό email ή με νέο email με τίτλο ΦΟΡΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Μαζί με την φόρμα στέλνονται στον πελάτη οδηγίες για την συγκέντρωση υλικού από τον πελάτη, με την μορφή των εικόνων και αρχείων που πρέπει να συγκεντρώσει. Ο πελάτης οφείλει να συγκεντρώσει το υλικό του (κείμενα και εικόνες) και να το στείλει στην skenteridis.com συγκεντρωτικά (μόνο 1 φορά) με email που θα έχει θέμα (τίτλο) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, και θα έχει επισυναπτόμενα όλα τα κείμενα σε μορφή word και όλες τις εικόνες που προβλέπονται σύμφωνα με το πακέτο ιστοσελίδας ή το πακέτο υποστήριξης που έχει αγοράσει. Είναι σημαντικό να αναγράφει ο πελάτης τους τίτλους (θέματα) των emails όπως του υποδυκνείονται για να τα παραλαμβάνει το αρμόδιο τμήμα και να τα διεκπεραιώσει στον προβλεπόμενο χρόνο. 18.3.7 Για το υλικό που αποστέλλει ο πελάτης στη skenteridis.com προς ανάρτηση, είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη να έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για την κατοχή/δημοσίευσή του και αποδέχεται με την παρούσα πως ότι υλικό στέλνει στην skenteridis.com προς ανάρτηση, έχει εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες γι΄αυτό. 18.3.8 Το υλικό που θα στείλει ο πελάτης στην skenteridis.com θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες και προδιαγραφές που θα του δοθούν για τον τύπο, τα μεγέθη και τα ονόματα των αρχείων. Για παράδειγμα τα κείμενα θα πρέπει να είναι πάντα σε word για να μπορούν να επεξεργαστούν και οι εικόνες ανάλογες με τη διάσταση που θα του ζητηθούν (πχ τετράγωνες ή μακρόστενες), Οι εικόνες απαιτείται να είναι πάντα στα αρχικά μεγέθη (μεγάλες) για να μπορούν να επεξεργαστούν και να τροποποιηθούν σε μικρότερα μεγέθη της αρχικής και όχι σε μεγαλύτερα της αρχικής εικόνας και να έχουν την μορφή αρχείου και ονόματος βάση των οδηγιών. 18.3.9 Αν ο πελάτης στο υλικό που επισυνάπτει στο email του δεν είναι εξ΄ολοκλήρου βάση των οδηγιών που θα του σταλούν και σύμφωνο με τους όρους χρήσης της παρούσης ή στείλει παραπάνω υλικό από το προβλεπόμενο σύμφωνα με το πακέτο του (πχ εικόνες άλλο αρχείο από αυτά που έχουν ζητηθεί, κείμενο σε άλλο τύπου αρχείου εκτός word, κείμενα σε άλλη γλώσσα από ελληνικά, περισσότερες εικόνες ή υλικό για περισσότερες σελίδες από τις συμφωνημένες κ.α) το υλικό του δεν επεξεργάζεται και ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά με email από την skenteridis.com ότι το υλικό του δεν είναι σύμφωνο με τις οδηγίες που του έχουν σταλεί ή με τους όρους της σύμβασης και οφείλει να στείλει εκ νέου το υλικό του συγκεντρωτικά με νέο email, τηρώντας τη συμφωνία τα προβλεπόμενα βάση του πακέτου του. Ο πελάτης στην περίπτωση αυτή, οφείλει να ελέγξει το υλικό του και να αλλάξει ή να διαγράψει ότι δεν είναι βάση σύμβασης ή σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν σταλεί από την skenteridis.com. Αν και την επόμενη φορά το υλικό που θα στείλει δεν είναι σύμφωνο με τις οδηγίες ή τους όρους της παρούσης, αίρεται η υποχρέωση της skenteridis.com για την δωρεάν παροχή υπηρεσίας ανάρτησης υλικού και στην περίπτωση που έχει πληρώσει την παροχή μέσω τιμοκαταλόγου, επιστρέφεται το ήμισυ του καθαρού ποσού που έχει καταβάλει ο πελάτης. Τα υπόλοιπα χρήματα τα κρατά η skenteridis.com για τον χρόνο διαχείρισης των emails και του απεσταλμένου υλικού που παρέλαβε στα δύο emails. 18.3.10 Τμηματικές παραλαβές υλικού από τον πελάτη δεν γίνονται αποδεκτές και μετά την ανάρτηση του υλικού που έχει παραλάβει η skenteridis.com στο 1ο email ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ δεν έχει πλέον καμία υποχρέωση να αναρτήσει επιπλέον υλικό, ακόμη και αν στο 1ο email παρέλαβε το μικρότερο τμήμα του υλικού από όσο έχει πληρωθεί για να αναρτήσει και δεν οφείλει σε καμία περίπτωση να επιστρέψει χρήματα στον πελάτη στην περίπτωση που έχει πληρώσει την υπηρεσία αυτή. Αν ο πελάτης θέλει να στέλνει τμηματικά το υλικό του προς ανάρτηση, θα πρέπει να ζητήσει προσφορά από την skenteridis.com ανάλογα με τον αριθμό αποστολής και όγκου του υλικού για την πρόσθετη διαχείριση που απαιτείται για τα emails επικοινωνίας και τους επιπλέον χρόνους διαχείρισης και επεξεργασίας του υλικού και της ιστοσελίδας που υποχρεωτικά αυξάνονται με την τμηματική παραλαβή του υλικού.

18.4 Τεχνική υποστήριξη με παροχή εκπαίδευσης ανάρτησης περιεχομένου1

8.4.1 Η skenteridis.com παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης ανάρτησης περιεχομένου μόνο κατόπιν αποδοχής προσφοράς από τον πελάτη ή στις περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνεται ως δωρεάν παροχή σε ορισμένα πακέτα ιστοσελίδων, και την περίπτωση αυτή, αυτό θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά στη σελίδα του προϊόντος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. 18.4.2 Η skenteridis.com παρέχει εκπαίδευση αποκλειστικά για την ανάρτηση περιεχομένου – υλικού και όχι για την συνολική κεντρική διαχείριση της ιστοσελίδας ή για τον λογαριασμό φιλοξενίας που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις που παρέχουν οι εγκεκριμένες από το κράτος σχολές. 18.4.3. Η skenteridis.com παρέχει εκπαίδευση αποκλειστικά στον πελάτη της που έχει κάνει την αγορά ή ενοικίαση ιστοσελίδας και όχι σε τρίτον. 18.4.4 Για να παρέχει η skenteridis.com υπηρεσίες εκπαίδευσης, ο πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει τη χρήση word και την χρήση internet. Θα πρέπει επίσης ο πελάτης να διαθέτει στον υπολογιστή του τις τελευταίες εκδόσεις των (browsers) Firefox και Google Chrome, να έχει εγκατεστημένο το skype και να γνωρίζει την χρήση του. 18.4.5 Όλες οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, παρέχονται αποκλειστικά μέσω skype από τις 12.00 έως 14.00 τις εργάσιμες ημέρες όπως αυτές αναγράφονται. 18.5 Η skenteridis.com παρέχει τεχνική υποστήριξη τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή από 12.00 έως 13.00. Τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες, δέκα ημέρες πριν και μετά τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και το Πάσχα, καθώς και τον μήνα Αύγουστο, δεν παρέχεται τεχνική υποστήριξη, παρά μόνο σε εξαιρετικές επείγουσες περιπτώσεις που αφορά αποκλειστικά την λειτουργία του server.

19. Υποχρεώσεις Πελάτη – Μη επιτρεπτή χρήση των υπηρεσιών – Εγγυήσεις

19.1 Οι υπηρεσίες της skenteridis.com παρέχονται μόνο για νόμιμες χρήσεις. Ο πελάτης οφείλει να τις χρησιμοποιεί υπεύθυνα και συνετά, τηρώντας τους παρόντες Όρους Χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών της skenteridis.com που έρχεται σε αντίθεση με το γράμμα ή το πνεύμα των παρόντων Όρων Χρήσης και των νόμων απαγορεύεται.

19.2 Περιεχόμενο Η skenteridis.com δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των server της. Δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της ή την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ’ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που ανεβάζει/τοποθετεί στον server/ιστοσελίδα/blog είτε τοποθετείται από τον ίδιο είτε από τρίτους. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των άρθρων, των δεδομένων ή των κοινοποιήσεων που δημοσιεύονται με χρήση της υπηρεσίας ή οποιαδήποτε άλλη χρήση των υπηρεσιών από έναν χρήστη. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος για την ιστοσελίδα του ή για τους προεγκατεστημένους ιστότοπους που χρησιμοποιεί ή για τους προεγκατεστημένους ιστότοπους που δημιουργεί η skenteridis.com για λογαριασμό του, το περιεχόμενο τους και τη δραστηριότητα τους.19.2.2 Ο πελάτης οφείλει να διαθέτει την νομική, γραπτή άδειας χρήσης και προβολής οποιουδήποτε περιεχομένου που ανεβάζει στον server/ιστοσελίδα ή και του υλικού που στέλνει στην skenteridis.com προς ανάρτηση, από τον νόμιμο κάτοχο των δικαιωμάτων αυτών. 19.2.3 Ο πελάτης συμφωνεί να συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς όπως ορίζονται στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης. Απαγορεύονται ιδίως τα εξής, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα: Α. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις. Β. Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Γ. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχει ο πελάτης δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας). Δ. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Ε. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. Ζ. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων της. Η. Η συκοφαντική δυσφήμηση ατόμων ή επιχειρήσεων ή παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο. Θ. Παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Ι. Παραβίαση των νόμων της χώρας όπου εμφανίζεται η ιστοσελίδα/blog του. 19.2.4 H skenteridis.com έχει την δυνατότητα να απορρίψει ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν το υλικό που ανεβάζει/τοποθετεί/διοχετεύει αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι προϊόν αντιγραφής, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (Hacking/Cracking), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών,τυχερά παιχνίδια, ή για τέλεση αδικημάτων σχετικών με την περιουσία (απάτη κλπ.) ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η skenteridis.com έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον πελάτη ή σε τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα η skenteridis.com έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό. 19.2.5 Αποκλειστικός κριτής του αν και κατά πόσον οι σελίδες που τοποθέτησε χρήστης εμπίπτουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες είναι μόνον η skenteridis.com που έχει το δικαίωμα να διαγράφει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, αν το θεωρήσει αναγκαίο, λογαριασμούς πελατών που παραβιάζουν τους παραπάνω όρους. 19.3 Emails 19.3.1 O πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση του email του και ότι η μέση κίνηση των email που διακινεί μέσω του server είναι μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής κίνησης ενός μέσου χρήστη του internet το οποίο ορίζεται στην αποστολή 50 email ανά ώρα ανά domain name. 19.3.2 Η skenteridis.com έχει το δικαίωμα να διαγράψει email account χωρίς δεύτερη προειδοποίηση σε αποδεδειγμένη διαμαρτυρία για spamming. Η skenteridis.com ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam emails και μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό πελάτη σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων/ανεπιθύμητων μαζικών email (spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν. Απαγορεύονται αυστηρά και αποτελούν λόγο άμεσου τερματισμού του λογαριασμού του πελάτη τα παρακάτω: Α. Διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά τέτοια emails. Β. Ενοχλητικά email, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, της συχνότητας που στέλνονται ή το μέγεθος των μηνυμάτων, Chain mails, Bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά Email. Β. Εγγραφή σε mailing list κάποιου παραλήπτη χωρίς την έγκριση του. Γ. Διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων sites που φιλοξενούνται σε server της skenteridis.com μέσω spamming κατά οποιοδήποτε έμμεσο ή άμεσο τρόπο, ακόμη και αν η αποστολή των μηνυμάτων έγινε εκτός των server της Εταιρίας. 19.3.3 Η skenteridis.com διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του πελάτη θεωρείται ως “spam”. H skenteridis.com, έχει το δικαίωμα να διαγράψει email account χωρίς δεύτερη προειδοποίηση σε αποδεδειγμένη διαμαρτυρία για spamming. Ο πελάτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών της skenteridis.com για spamming θα χρεώνεται ένα ποσό για έξοδα διαχείρισης και επανάκτησης του συστήματος. Το ύψος του ποσού καθορίζεται αποκλειστικά από την skenteridis.com. 19.3.4 Τα email διατηρούνται στον server για βάση των αντιγράφων ασφάλειας (ημερίσιο, εβδομαδιαίο, μηνιαίο). Αποτελεί υποχρέωση του πελάτη, να διατηρεί δικό του αρχείο backup με τα email του. 19.4. Domains 19.4.1 Η skenteridis.com δεν φέρει καμία ευθύνη εάν κατά τη διαδικασία της παραγγελίας από τον πελάτη και μετά την εξόφληση της, το domain που έχετε επιλέξει καταχωρηθεί από κάποιον άλλο, από τη στιγμή που η skenteridis.com ολοκληρώνει την κατοχύρωση του domain name μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής από τον πελάτη. 19.4.2

19.5 Ορθή χρήση 19.5.1 Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες. Ως όριο στη χρήση της υπολογιστικής ισχύος (CPU) και μνήμης του server τίθεται το 10 % των συνολικών πόρων του server ή 1000 μοναδικές επισκέψεις την ημέρα. Σε περίπτωση που οι διεργασίες που εκτελούνται στο account του πελάτη ξεπερνούν σε σταθερή βάση την κατανάλωση του 10% των συνολικών πόρων του server, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά ώστε να τερματίσει τις συγκεκριμένες διεργασίες. Αν μετά την ενημέρωση το account του πελάτη συνεχίζει και παρουσιάζει αυξημένη κατανάλωση των συνολικών πόρων του server τότε η skenteridis.com διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να περιορίσει τις διεργασίες χωρίς άλλη σχετική ενημέρωση του πελάτη. 19.5.2 Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών της skenteridis.com. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε ιστοσελίδες τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από ιστοσελίδες/blogs τρίτων, υλικού που βρίσκεται σε server της skenteridis.com, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange, κτλ. 19.5.3 Ο πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι κανένα τμήμα των υπηρεσιών που του παρέχει η skenteridis.com, όπως ο χώρος, τα e-mail ή η μεταφορά δεδομένων (bandwidth) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας (backups). Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να ανεβάσει (upload), κατεβάσει (download) ή αποθηκεύσει στον χώρο που του παρέχεται αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με ό,τι είναι απαραίτητο για την λειτουργία της ιστοσελίδας του. Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να ανεβάσει αρχείο με σκοπό το audio, radio και video streaming ή το downloading από το ευρύ κοινό, καθώς και gallery sites τα οποία κάνουν υπερβολική χρήση πόρων. 19.5.4 Απαγορεύεται ρητά η χρήση irc bot και chatrooms, λόγω του υπερβολικού φόρτου που προκαλούν οι παραπάνω εφαρμογές στους servers. 19.5.5 Απαγορεύεται η χρήση Script για να καλείται οποιοδήποτε αρχείο δεν είναι τοπικό. Η κλήση οποιοδήποτε αρχείου ή url σε απομακρυσμένο διακομιστή πρέπει να δηλώνεται στην skenteridis.com. Η skenteridis.com έχει δικαίωμα να απαγορέψει κάτι τέτοιο χωρίς να το ανακοινώσει στον πελάτη. 19.5.6 Τα πακέτα φιλοξενίας, δίνονται από την skenteridis.com μόνο για ορθή χρήση web site και email. H χρήση υπερβολικών πόρων του συστήματος δεν είναι αποδεκτή. Απαγορεύεται η εκτέλεση αυτόνομων processes, web spider ή Indexer, bit torrent για παράνομη διακίνηση αρχείων,file-sharing, peer-to-peer, gaming servers, mail server, streaming site, το ανέβασμα video ,η έμεση αναμετάδοση video μεγαλύτερη των 4Mb .Σε περίπτωση που η χρήση των υπηρεσιών της skenteridis.com από τον πελάτη δημιουργεί, κατά την κρίση της skenteridis.com, πέρα από την επιτρεπτά όρια, υπερφόρτωση του εξοπλισμού και των πόρων της skenteridis.com, η skenteridis.com μπορεί να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού μέχρι να καθοριστεί και να επιλυθεί η αιτία της υπερφόρτωσης. Η skenteridis.com διατηρεί το δικαίωμα εξουδετέρωσης εντατικών μηχανισμών που επιβαρύνουν την CPU. 19.5.7 Ο πελάτης συμφωνεί ότι το περιεχόμενό του θα είναι επεξεργασμένο και θα έχει τη μορφή που προβλέπεται για το web (όπως πχ η ανάλυση των εικόνων της ιστοσελίδας/blog) ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των servers της skenteridis.com, περιορίζοντας τη χρήση κώδικα και εφαρμογών που απαιτούν υψηλή επεξεργαστική ισχύ. Η skenteridis.com έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του πελάτη είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, να απενεργοποιήσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του πελάτη. Σε περίπτωση που η skenteridis.com προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά, το συντομότερο δυνατό και η skenteridis.com θα συνεργάζεται με τον πελάτη για να εξαλειφθεί ο λόγος που οδήγησε στην αναστολή των υπηρεσιών. 19.5.8 Ο Πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο αποκλειστικά ως μια συμβατική ιστοσελίδα. Η χρήση των υπηρεσιών και του εξοπλισμού της skenteridis.com πρέπει πάντα να είναι με τρόπο που να συνάδει με την παρούσα συμφωνία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βλάπτουν τη λειτουργία του εξοπλισμού ή του δικτύου της skenteridis.com. Η χρήση υπερβολικών πόρων του συστήματος δεν είναι αποδεκτή. Σε περίπτωση που η χρήση των υπηρεσιών της skenteridis.com από τον πελάτη δημιουργεί, κατά την κρίση της skenteridis.com πέρα από την επιτρεπτά όρια υπερφόρτωση του εξοπλισμού και των πόρων της skenteridis.com, η skenteridis.com μπορεί να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού μέχρι να καθοριστεί και να επιλυθεί η αιτία της υπερφόρτωσης. 19.5.9 Ο πελάτης οφείλει να μην ξεπερνά το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει στους σκληρούς δίσκους της skenteridis.com, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί σύμφωνα με το πακέτο του. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η skenteridis.com θα χρεώσει τον πελάτη για την χρήση των επιπλέον πόρων και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια. 19.5.10 Είναι ευθύνη του πελάτη, να διασφαλίζει ότι ο κώδικας και οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα στο λογαριασμό του είναι ασφαλή και τα δικαιώματα των καταλόγων και αρχείων είναι σωστά, ανεξάρτητα από τον τρόπο που έγινε η εγκατάσταση. 19.5.11 Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό φιλοξενίας του.19.5.12 Η χρήση των server της skenteridis.com και των συνεργατών της, απαιτεί ένα βαθμό γνώσης στη χρήση της γλώσσας του internet, πρωτοκόλλων και λογισμικού. Ο απαιτούμενος βαθμός γνώσης διαφοροποιείται ανάλογα με τη χρήση που πρόκειται να γίνει και με το επιθυμητό περιεχόμενο της ιστοσελίδας του πελάτη. O πελάτης με το παρόν αποδέχεται ότι διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό προκειμένου να διατηρήσει την ιστοσελίδα στο διαδικτυακό χώρο που του παρέχεται ή να δημιουργήσει ηλεκτρονικό ιστοχώρο, βάση του προεγκατεστημένου ιστοχώρου πακέτου φιλοξενίας του ή για την εγκατάσταση, δημιουργία και διαχείριση των emails του. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι δεν αποτελεί υποχρέωση της skenteridis.com να του προσφέρει αυτές τις γνώσεις ή να τον εκπαιδεύσει σε αυτές ή να του οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη, εκτός εάν αναφέρεται αποκλειστικά σε ζητήματα λειτουργίας των server της skenteridis.com. 19.5.13 Ο πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί έναν ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης. Εάν ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο πελάτης είναι απλός, ο λογαριασμός μπορεί να ανασταλεί μέχρι να γίνει χρήση ενός πιο ασφαλή κωδικού πρόσβασης. 19.6 Εγγυήσεις 19.6.1 Ο Πελάτης εγγυάται ότι το χορηγούμενο στην skenteridis.com υλικό δεν περιέχει ψευδείς ειδήσεις, βεβαιώσεις, ανακοινώσεις και ότι γενικά το περιεχόμενό του ανταποκρίνεται στην αλήθεια. 19.6.2 Ο Πελάτης εγγυάται ότι, δεν παραβιάζει και δεν πρόκειται να παραβιάσει στο μέλλον οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, ενδεικτικά αναφερομένων δικαιωμάτων στο σήμα ή/και στην ευρεσιτεχνία, πνευματικών δικαιωμάτων, συγγενικών δικαιωμάτων, εμπορικών μυστικών κλπ. 19.6.3 Ο πελάτης εγγυάται ότι έχει ο ίδιος την κυριότητα ή έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη χρήση του υλικού που χορηγεί στην skenteridis.com και του υλικού που ανεβάζει στον server/ιστοσελίδα του, και ότι ως προς το υλικό αυτό δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. 19.6.4 Ο πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες την skenteridis.com και θα την καλύψει από κάθε χρηματικό κόστος συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της skenteridis.com εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του λογαριασμού φιλοξενίας/ιστοσελίδας του. 19.7 Επικοινωνία Ο πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την skenteridis.com για κάθε μεταβολή τους. H επικοινωνία και ενημέρωση της skenteridis.com προς τον Πελάτη για θέματα που αφορούν τον λογαριασμό του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη – ανανέωση συνδρομών κτλ) διεξάγεται μέσω email ή μέσω σχετικών ενημερωτικών σελίδων στην ιστοσελίδα της skenteridis.com. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει τακτικά το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας και τον δικτυακό τόπο της skenteridis.com ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν το λογαριασμό και τις συνδρομές του. Το email επικοινωνίας δεν πρέπει να είναι κάποιο email το οποίο διατηρεί στους servers της skenteridis.com

Τιμολόγηση και Διακοπή Υπηρεσιών/Συμφωνητικού

20. Πολιτική τιμών – Εγγύηση σταθερών τιμών

20.1 Οι αναγραφόμενες τιμές των υπηρεσιών/προϊόντων στην ιστοσελίδα και στους τιμοκαταλόγους της skenteridis.com είναι σε ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές ο νόμιμος ΦΠΑ, ο οποίος προστίθεται κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης ηλεκτρονικής συναλλαγής. 20.2 Η πληρωμή των υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται προκαταβολικά. Η skenteridis.com διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι’ αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας. Τυχόν έξοδα εξόφλησης των υπηρεσιών (έξοδα κατάθεσης σε τράπεζα κλπ), πληρώνονται από τον πελάτη. 20.3 Η skenteridis.com έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο πελάτης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από την skenteridis.com, ακόμη και να παρέχει εντελώς δωρεάν αυτές τις υπηρεσίες για διαφημιστικούς λόγους. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων δεν επηρεάζουν τις υπάρχουσες τιμές των μερών. 20.4 Τα κουπόνια έκπτωσης και όποιες προσφορές αναφέρονται επί των υπηρεσιών/προϊόντων στην ιστοσελίδα της skenteridis.com ισχύουν μόνο κατά την αρχική αγορά και δεν επηρεάζουν την τιμή ανανέωσης κάποιας υπηρεσίας ή προϊόντος. Οι εκπτώσεις των κουπονιών προσφοράς δεν λειτουργούν συνδυαστικά με άλλες τυχόν εκπτώσεις που δικαιούνται οι πελάτες. 20.5 Η τιμή που πληρώνει ο πελάτης στην skenteridis.com για παροχή υπηρεσίας δεν θα αλλάξει ποτέ μετά την παραγγελία. Η skenteridis.com διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τους πόρους και τις τιμές των υπηρεσιών φιλοξενίας που προβάλλονται στην ιστοσελίδα της για αγορά από μελλοντικούς πελάτες.

21. Πληρωμές α. Για λόγους ταυτοποίησης και ασφάλειας των συναλλαγών, ο πελάτης, εφόσον του ζητηθούν από την skenteridis.com, θα πρέπει να παράσχει περαιτέρω στοιχεία, όπως την ταυτότητα του, διαβατήριο κλπ. β. Αν ο πελάτης δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητηθούν ή η συναλλαγή δεν ταυτοποιηθεί επιτυχώς από την skenteridis.com, η skenteridis.com έχει το δικαίωμα να μην παρέχει την υπηρεσία καθώς και να μην επιστρέψει το ποσό της χρέωσης που αφορούσε αυτή την συναλλαγή. γ. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να ελέγξει ότι η skenteridis.com έλαβε την ειδοποίηση της εξόφλησης της αγοράς ή της συνδρομής του κι ενεργοποίησε/ανανέωσε τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσε. 21.1 Πληρωμή με Paypal Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω Paypal (τυχόν επιπλέον κόστη ή προμήθειες του Paypal βαρύνουν τον πελάτη). 21.2 Πληρωμή με κατάθεση σε λογαριασμό Τραπέζης (Κατάστημα) Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του με κατάθεση σε λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (τυχόν επιπλέον κόστη ή προμήθειες κατάθεσης βαρύνουν τον Πελάτη). Στην πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, η skenteridis.com για την σωστή διευθέτηση της παραγγελίας θα λάβει υποψιν της την αιτιολογία κατάθεσης και όχι το όνομα του καταθέτη. 21.3 Πληρωμή με ηλεκτρονική κατάθεση μέσω e-banking α. Στην περίπτωση αγοράς ιστοσελίδας ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής σε λογαριασμό της Εθνικής Τραπέζης μέσω e-banking (τυχόν επιπλέον κόστη ή προμήθειες κατάθεσης βαρύνουν τον Πελάτη). β. Όταν η εξόφληση αγοράς/ανανέωσης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω e-banking από άλλες Τράπεζες εκτός της Εθνικής Τράπεζας (πχ Πειραιώς, Eurobank, Alfabank κ.α), τότε: -Για κατάθεση καθαρού ποσού πάνω από 500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα προμήθειας αποστολέα (κατάθεσης).-Για ποσά κατάθεσης μικρότερα των 500 ευρώ,ο πελάτης επιπλέον των εξόδων προμήθειας αποστολέα, θα πρέπει να επιβαρυνθεί και με το κόστος προμήθειας παραλήπτη που ανέρχεται στα 5 ευρώ για κάθε φορά κατάθεσης , ποσό που θα πρέπει να καταθέσει επιπρόσθετα του συνολικού ποσού χρέωσης υπηρεσίας, κάθε φορά που κάνει ηλεκτρονική κατάθεση στην περίπτωση που κάνει την κατάθεση τμηματικά. Στην περίπτωση αυτή, αν ο Πελάτης δεν έχει προσθέσει το τέλος παραλήπτη στο ποσό κατάθεσης, δεν θεωρείται εξοφλημένη η υπηρεσία και θα πρέπει να κάνει εκ νέου κατάθεση με το τέλος προμήθειας επί 2 φορές (5Χ2=10€) που αφορά τις δύο καταθέσεις, διαφορετικά το ποσό που έχει καταθέσει επιστρέφεται στον πελάτη αφού πρώτα αφαιρεθεί η προμήθεια που ήδη έχει καταβάλει η skenteridis.com ως παραλήπτης (5 €), συν την προμήθεια τέλους αποστολέα (5€) δηλαδή αφού πρώτα αφαιρεθεί το ποσό των 10€ από το ποσό που κατέθεσε ηλεκτρονικά ο πελάτης. 22. Διακοπή Υπηρεσιών/Συμφωνητικού 22.1 Το παρόν συμφωνητικό υπηρεσιών μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η skenteridis.com δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την skenteridis.com σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον πελάτη. 22.2 Εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση των υπηρεσιών, τότε η skenteridis.com διακόπτει τη λειτουργία του website του Πελάτη και το διαγράφει από τους servers της, χωρίς άλλη ειδοποίηση. 22.3 H skenteridis.com διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση, με ή χωρίς προειδοποίηση, και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού μιας ιστοσελίδας από τον server της ή τερματισμού λογαριασμού φιλοξενίας με αυτόματη κατάργηση και της προεγκατεστημής ιστοσελίδας. Σε όλες τις περιπτώσεις, η επαναφορά των αρχείων σε λογαριασμό φιλοξενίας ιστοσελίδων χρεώνεται. 22.4 Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητο μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η skenteridis.com έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής όλων των domain του ή των λογαριασμών φιλοξενίας, εξοφλημένων ή όχι, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (back up) στον Πελάτη. 22.5 Η skenteridis.com διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων και του περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης συμφωνεί να διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα (backup) όλων των αρχείων και βάσεων δεδομένων που φιλοξενεί στην skenteridis.com και συμφωνεί ότι η skenteridis.com δεν θα έχει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του και για τη διατήρηση αντιγράφων του περιεχομένου του και των emails του. 22.6 Ο Πελάτης εφ’ όσον δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες της skenteridis.com θα πρέπει να το δηλώσει μέσω email στην skenteridis.com. Με την αποστολή της φόρμας στέλνεται αυτόματα στον πελάτη ένα email επιβεβαίωσης παραλαβής της αίτησης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν παραλάβει το email επιβεβαίωσης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την skenteridis.com. 22.6 Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής οι υπηρεσίες είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται αυτόματα μετά την λήξη της συνδρομής. Την επομένη της λήξης της συνδρομής ο λογαριασμός του πελάτη (account) τίθεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας για επτά (7) ημέρες, ενώ παράλληλα αποστέλλεται και νέα ειδοποίηση. Αν εντός των ημερών αυτών δεν καταβληθεί το ποσό πληρωμής για την ανανέωση της συνδρομής ή δεν υπάρξει επικοινωνία από την πλευρά του πελάτη και διευθέτηση του ζητήματος, ο λογαριασμός φιλοξενίας (το account) διαγράφεται οριστικά μαζί με την ιστοσελίδα που φιλοξενεί ή τον προεγκατεστημένο ιστοχώρο, το περιεχόμενο που έχει ανεβάσει ο πελάτης στον server και τα emails του. Η skenteridis.com δε φέρει καμία υποχρέωση διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας για απενεργοποιημένες/ληγμένες συνδρομές και φέρει αποκλειστικά ο Πελάτης την ευθύνη αντιγράφων για τα αρχεία/δεδομένα της ιστοσελίδας, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και τα email του.Σε περίπτωση διακοπής/λήξης του λογαριασμού του φέρει αποκλειστικά ο Πελάτης την ευθύνη αντιγράφων για τα αρχεία/δεδομένα της ιστοσελίδας, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και τα email του, καθώς και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος γα τη μεταφορά των αρχείων/δεδομένων του σε άλλη εταιρία/πάροχο επιλογής του με δική του φροντίδα και κόστος. 23. Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων 23.1 Η αγορά πακέτου προεγκατεστημένου ιστότοπου συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων 15 ημερών. Αν ο πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο παροχής υπηρεσιών της skenteridis.com μπορεί να ακυρώσει την αγορά ή συνδρομή του μέσα σε 15 ημέρες ζητώντας την ακύρωση του παρόντος συμφωνητικού από την ημερομηνία αγοράς ή συνδρομής, αλλιώς σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας και παραιτείται του δικαιώματός του για επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά την 15η μέρα μετά την αγορά ή καταβολή της συνδρομής. 23.2 Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων ισχύει μόνο στην περίπτωση αγοράς προεγκατεστημένης ιστοσελίδας (αγορά προετοιμασμένης ιστοσελίδας σε τιμή πακέτου που διατίθενται ως προϊόντα στο Eshop ιστοσελίδων skenteridis.com) και δεν αφορά την παραγγελία κατασκευής ιστοσελίδας ή άλλες υπηρεσίες/προϊόντα της skenteridis.com. 23.3 Στην περίπτωση ακύρωσης αγοράς προετοιμασμένης ιστοσελίδας μέσα σε 15 ημέρες, επιστρέφεται στον πελάτη το ποσό της αγοράς ιστοσελίδας. Στην περίπτωση που μαζί με την αγορά πακέτου ιστοσελίδας ή πακέτου φιλοξενίας περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (αγορά domain name, ενοικίαση χώρου φιλοξενίας, αγορά SSL, προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες) το ποσό αγοράς πακέτου ιστοσελίδας επιστρέφεται στον πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο το ποσό αγοράς πακέτου ιστοσελίδας (έτοιμες δημοσιευμένες ιστοσελίδες σε τιμή πακέτου που συμπεριλαμβάνονται ως προϊόντα στο Eshop ιστοσελίδων skenteridis.com) και τα πακέτα ενοικίασης χώρου φιλοξενίας με προεγκατεστημένο ιστότοπο και όχι την παραγγελία κατασκευής ιστοσελίδας ή το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών από την makemyweb.gr, όπως την παραγγελία για κατασκευή ιστοσελίδας βάση επιθυμιών του πελάτη, την κατασκευή λογοτύπου, την παραμετροποίηση template, την τοποθέτηση ή δημιουργία πρόσθετων εφαρμογών ή λειτουργιών στην ιστοσελίδα, τη δημιουργία σελίδων στα social media, την τεχνική υποστήριξη ή τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, τη διαφήμιση προώθηση στο intenet, τα domain names, τα πιστοποιητικά SSL, κ.α. 23.3 Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση επιστροφής, ο πελάτης οφείλει να στείλει το αίτημά του με email στην skenteridis.com. Στην περίπτωση που ο πελάτης έχει κάνει χρήση της ιστοσελίδας (έχει αποδεχτεί κωδικούς κλπ ) ή η skenteridis.com με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη έστω και σιωπηρή του παράσχει υπηρεσίες στην ιστοσελίδα του, τότε το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ακυρώνεται, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. 23.4 Οποιαδήποτε παραβίαση όρου του παρόντος θεωρείται ικανή να οδηγήσει σε μη επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς τον Πελάτη.

24. Πνευματική ιδιοκτησία 24.1 Η skenteridis.com δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού που χορηγείται από τον πελάτη, ο δε πελάτης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού που χορηγείται από την skenteridis.com ή από τρίτο προμηθευτή της, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί. 24.2 Ρητά αποδέχεται ο πελάτης με την χρήση των υπηρεσιών της skenteridis.com ότι με την παράδοση/παραλαβή ή δημοσίευση του έργου, τα πνευματικά δικαιώματα των διαμορφώνονται ως εξής: Α. Ανήκουν στον πελάτη τα γραφικά ή οποιαδήποτε άλλα οπτικά στοιχεία που δημιούργησε η skenteridis.com κατόπιν παραγγελίας αποκλειστικά για το έργο του σύμφωνα με το Παράρτημα 1.Β. Ανήκουν σ’ αυτόν τα κείμενα, οι φωτογραφίες και άλλα δεδομένα που ο ίδιος χορήγησε στην skenteridis.com ή που ανέθεσε σ’ αυτήν σύμφωνα με το Παράρτημα 1 να τα αγοράσει ή να τα σχεδιάσει για λογαριασμό του, εκτός αν ανήκουν σε κάποιον τρίτο. Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό που του παρέχει η skenteridis.com (είτε πρόκειται για έτοιμο υλικό όπως φωτογραφίες ελεύθερες από πνευματικά δικαιώματα – royalty free images ή σχεδιασμένο αποκλειστικά για τον ίδιο) μόνο για το σκοπό που του χορηγήθηκε και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για διαφορετικό σκοπό, να το μεταπωλήσει ή να το διανείμει, καθώς τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στον δημιουργό του υλικού και ο πελάτης αποκτά μόνο το δικαίωμα εκμετάλλευσης του (περιουσιακό δικαίωμα). Γ. Κάθε υλικό (φωτογραφικό υλικό ψηφιακής ή υλικής μορφής, κείμενα κλπ.) που τοποθετείται στον ιστότοπο του πελάτη είτε είναι ιδιοκτησία του, είτε είναι ιδιοκτησία της skenteridis.com που έχει δοθεί προς χρήση στον πελάτη, θα πρέπει να συνοδεύεται και από την άδεια χρήσης του δημιουργού. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού (περιεχομένου), η skenteridis.com δε φέρει καμία ευθύνη παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων και ο πελάτης βαρύνεται αποκλειστικά. Δ. Η skenteridis.com ευθύνεται μόνο για το υλικό που παρέχει στον Πελάτη κατόπιν παραγγελίας του και συνοδεύεται από γραπτή βεβαίωση ότι μπορεί ο τελευταίος να το χρησιμοποιήσει μόνο για τον σκοπό που του χορηγήθηκε ενώ τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού μένουν πάντα στον δημιουργό τους. Ε. Στην περίπτωση που η skenteridis.com κατά το στάδιο κατασκευής ενός ιστοχώρου ή στους προεκατεστημένους ιστοχώρους που αγοράζει/ενοικιάζει ο πελάτης έχει τοποθετήσει υλικό σ’ αυτήν για να μπορεί ο πελάτης να δει πώς θα είναι η σελίδα μετά την τοποθέτηση υλικού, ρητά αποδέχεται ο Πελάτης ότι το υλικό αυτό τοποθετήθηκε δοκιμαστικά (demo) και υποχρεούται να το αφαιρέσει από την σελίδα καθώς και απαγορεύεται ρητά να δημοσιεύσει ή διαφημίσει την ιστοσελίδα του, χωρίς να έχει αντικαταστήσει το demo υλικό με το δικό του υλικό. Στη διαφορετική περίπτωση ο πελάτης και μόνο φέρει ευθύνη για τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού αυτού. Ζ. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το template στην σελίδα του, αλλά τα πνευματικά δικαιώματα δεν του ανήκουν και πάντα παραμένουν στον δημιουργό τους. Για κάθε παραβίαση τους, ευθύνη θα φέρει ο ίδιος αποκλειστικά απέναντι στον δημιουργό του template. Η. Ρητά συμφωνείται ότι ο πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνολο ή τμήμα του ως άνω έργου, για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που συμφωνήθηκαν σύμφωνα με το Παράρτημα 1.

25. Περιορισμός ευθύνης της skenteridis.com 25.1 Ουδεμία ευθύνη φέρει η skenteridis.com για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων (κείμενα, φωτογραφίες, banner, flash, links κ.α.) και αποκλειστική ευθύνη φέρει μόνο ο πελάτης. 25.2 Ουδεμία ευθύνη φέρει η skenteridis.com για τα οιανδήποτε προβλήματα προκληθούν σε τρίτους (επισκέπτες – χρήστες) των ιστοσελίδων, όπως πχ. από ιούς και η όποια νομική ευθύνη και διευθέτηση του προβλήματος αφορά αποκλειστικά τον πελάτη. 25.3 Η skenteridis.com δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η λειτουργία ενός πρότυπου σελίδας ή μιας ολοκληρωμένης σελίδας θα είναι πάντα απαλλαγμένη από σφάλματα και συνεπώς δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές ή καταστροφές από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων χαμένων κερδών, αποταμιευμένων ποσών, συνεχών ή μεμονωμένων ζημιών που θα προκύψουν από τη λειτουργία ή τη μη λειτουργία του εν λόγω διαδικτυακού τόπου, ακόμα κι αν ο Πελάτης φρόντισε να την ενημερώσει για τέτοιους κινδύνους. Ο πελάτης αποδέχεται ότι η skenteridis.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε σφάλματα ή ζημιές που τυχόν θα προκύψουν από τη λειτουργία συνολικά του project με την ανεπιφύλακτη παραλαβή της δουλειάς από τον ίδιο. 25.4 Στην κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων, η skenteridis.com χρησιμοποιεί ελεύθερο λογισμικό με άδεια GNU/GPLe και οι όροι χρήσης του δεσμεύουν τόσο την skenteridis.com όσο και τον πελάτη. 25.5 Τα blog που δημιουργεί η skenteridis.com κατασκευάζονται σε πλατφόρμα της Blogger και οι όροι χρήσης της δεσμεύουν τόσο την skenteridis.com όσο και τον Πελάτη. 25.6 Η skenteridis.com ελέγxει την ομαλή λειτουργία των ιστοσελίδων που κατασκευάζει σε όλους τους σημαντικούς (browsers), συμπεριλαμβανομένων αυτών που κατασκευάζονται από τις εταιρείες Microsoft, Firefox, Google και Opera, και φροντίζει να έχουν μια παρόμοια εμφάνιση. Επιπλέον, θα ελέγξει και θα επιβεβαιώσει μια παρόμοια εμφάνιση στην τελευταία έκδοση του Microsoft Internet Explorer, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι απολύτως ίδια με τους υπόλοιπους. Δε γίνεται έλεγχος των αρχείων αυτών σε παλιότερους ή ξεπερασμένους φυλλομετρητές. 25.7 Ο πελάτης αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης, συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας, εφόσον αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα 1 της παρούσης, η skenteridis.com θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να υλοποιήσει τα αιτήματα του, να αποκαταστήσει τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν και να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία της σελίδας, αλλά δεν είναι υπεύθυνη για τον τελικό χρόνο αποκατάστασης του προβλήματος, που είναι συναφές με μέγεθος και το είδος του. 25.8 Στην περίπτωση που έχει συμφωνηθεί ότι η skenteridis.com θα παρέχει υπηρεσίες βελτιστοποίησης – προώθησης της σελίδας (SEO) σύμφωνα με το Παράρτημα 1, ο πελάτης αποδέχεται ρητά ότι σε καμία περίπτωση η skenteridis.com δεν μπορεί να εγγυηθεί συγκεκριμένη θέση κατάταξης του ιστοτόπου του στην Google, αφού η μηχανή αναζήτησης δεν ανήκει στην skenteridis.com. Από την skenteridis.com θα γίνουν στοχευμένες ενέργειες για ν’ ανέβει στην κατάταξη της google και να αυξηθεί η επισκεψιμότητά της που θα διαπιστώνεται από τα στατιστικά στοιχεία που θα παρέχει στον πελάτη σε μηνιαία βάση. 25.9 Η skenteridis.com δεν διαχειρίζεται τις ιστοσελίδες και τα ηλεκτρονικά καταστήματα των πελατών που φιλοξενεί στους server της, με την έννοια ότι δεν επεξεργάζεται τα δεδομένα και/ή πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες προβαλλόμενα μέσω των ιστοσελίδων και των ηλεκτρονικών καταστημάτων, τυχόν δε ηλεκτρονικές παραγγελίες και συμβάσεις για αγορά των προβαλλομένων προϊόντων ή/και παροχή υπηρεσιών μέσω των κατ’ ιδίαν ηλεκτρονικών καταστημάτων, διέπονται από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα και καταρτίζονται αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των πελατών της skenteridis.com και τρίτων χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος τους. 25.10 Προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες ορίζονται οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή από τους πελάτες -χρήστες ή/και από συναλλασσόμενους με ηλεκτρονικά καταστήματα πελατών λειτουργούντων στη skenteridis.com κατά την παραγγελία προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω αυτών. Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά αυτόν που τα παρέχει, αφού η skenteridis.com λειτουργεί σαν μέσο της online παρουσίας και δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών με παθητικό όμως τρόπο. 25.11 Η skenteridis.com δεν φέρει καμία ευθύνη από την διαγραφή, μεταποίηση ή καταστροφή αρχείων που έχουν τοποθετηθεί στους servers της καθώς και για την διακοπή παροχής της υπηρεσίας λόγω ατυχημάτων. Σε περίπτωση ατυχήματος, η skenteridis.com οφείλει να καταβάλει τις μέγιστες προσπάθειες ώστε να επανέλθει η ομαλή λειτουργία του συστήματος και να συνεχιστεί η παροχή των υπηρεσιών. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που προκαλούνται στο σύστημα από κακή χρήση του είτε με αυτοσκοπό την πρόκληση βλάβης, είτε τυχαία. Σε κάθε περίπτωση η skenteridis.com διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που προέρχεται από πρόκληση βλάβης λόγω κακής χρήσης του συστήματος. 26. Καθήκον – Δήλωση εχεμύθειας 26.1 Η skenteridis.com: Αναλαμβάνει την υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της σύμβασης αλλά και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν το προς εκτέλεση έργο, η οποία θα μπορούσε να βλάψει ενδεχομένως τον Πελάτη. 26.1.2 Η skenteridis.com δεσμεύεται ότι δεν θα γνωστοποιήσει ή πουλήσει το email ή άλλα προσωπικά δεδομένα του πελάτη σε οποιοδήποτε τρίτο. Η skenteridis.com θα γνωστοποιήσει τα περιεχόμενα των emails και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πελατών της μόνο σε περίπτωση που υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές για διαλεύκανση υποθέσεων παραβίασης της νομοθεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση η skenteridis.com θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές και θα παράσχει κάθε είδους διευκόλυνση για την αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων. 26.1.3 Η skenteridis.com έχει το δικαίωμα, που της δίνεται δια της παρούσης, να αναφέρει και να παρουσιάζει το «έργο» του πελάτη στο πελατολόγιο της, ως υλικό εκτελεσμένων έργων (portfolio), πάντα με θετική προβολή και σε καμία περίπτωση προβάλλοντας εσωτερικές πληροφορίες του πελάτη. 26.2 Ο Πελάτης: 26.2.1 Αναλαμβάνει την υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της σύμβασης αλλά και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν προς εκτέλεση έργο, η οποία θα μπορούσε να βλάψει ενδεχομένως την skenteridis.com, ή να αποκαλύψει στοιχεία στρατηγικής, μάρκετινγκ ή άλλες εσωτερικές πληροφορίες της skenteridis.com. 26.2.2 Συμφωνεί ότι δεν θα κοινοποιήσει σε τρίτους οποιαδήποτε πληροφορία που από τη φύση της ή μετά από συμφωνία θεωρείται εμπιστευτική, ενδεικτικά αναφερομένων εγγράφων, αναφορών, λογισμικού, οργανωτικών πληροφοριών, σχεδίων, εικόνων, κινούμενων εικόνων, βίντεο, φωτογραφιών, ηχητικών σημάτων, γραφικών, της ηλεκτρονικές διευθύνσεις. 26.3 H skenteridis.com και ο πελάτης συμφωνούν τα εξής: Κάθε πληροφορία που περιέρχεται στους Συμβαλλομένους κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, και αφορά την επιχειρηματική οργάνωση, τις μεθόδους (οικονομικές και εμπορικές), τα οικονομικά τους στοιχεία, τα στοιχεία των πελατών τους, καθώς και κάθε άλλη συναφής πληροφορία, είναι εμπιστευτική και αντιμετωπίζεται ως τέτοια. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να εξασφαλίσουν το απόρρητο των πληροφοριών αυτών και έναντι των υπαλλήλων, συνεργατών ή προστιθέντων τους. Η υποχρέωση εχεμύθειας εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λύση της Σύμβασης αυτής. 27. Υπαιτιότητα – Ανωτέρα βία 27.1 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας και κατά την διάρκεια αυτής θα αναστέλλονται αζημίως οι υποχρεώσεις των μερών από την παρούσα, για όσο χρόνο διαρκεί το γεγονός της ανωτέρω βίας. Η έναρξη και λήξη του γεγονότος της ανωτέρας βίας θα γνωστοποιείται εγγράφως από οποιοδήποτε των συμβαλλομένων μερών στο άλλο και η μη άμεση απόκρουση αυτού από τον λήπτη της γνωστοποιήσεως θα θεωρείται ως αποδοχή του. 27.2 Η έννοια του γεγονότος ανωτέρας βίας είναι αυτή που δίνεται από την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και την Νομολογία των ελληνικών Δικαστηρίων. Ουδεμία ευθύνη φέρει η skenteridis.com: α) για περιστατικά που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα ή σε υπαιτιότητα των προστιθέντων αυτής προσώπων β) για τυχηρά ή περιστατικά ανωτέρας βίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της κακής/πλημμελούς λειτουργίας της ΔΕΗ ή τυχόν άλλης εταιρίας ή οργανισμού ηλεκτροδοτήσεως, του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΟΤΕ ή άλλης εταιρίας σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, ή τρίτων, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα ή επηρεάζει την απρόσκοπτη παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών. 28. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας συμβάσεως θα εφαρμόζεται το Ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. 29. Επιδοτήσεις – Γνωστοποιήσεις Οποιαδήποτε επίδοση/κοινοποίηση εγγράφων με δικαστικό επιμελητή θα γίνεται αποκλειστικά στα αναφερόμενα στην αρχή του Παραρτήματος 1 που στέλνεται ηλεκτρονικά με email στον πελάτη μετά από κάθε παραγγελία/αγορά και αποτελεί Παράρτημα της παρούσης. Οποιαδήποτε άλλη ανταλλαγή πληροφοριών, αίτημα, αίτηση για μεταβολή όρου της παρούσας ή άλλη αίτηση, θα γνωστοποιείται στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Κανένα αίτημα/αίτηση/πληροφορία κ.λπ. γνωστοποιηθέντα από τον πελάτη στην skenteridis.com συμφώνως προς το ως άνω Παράρτημα, δεν θα θεωρούνται ως τροποποίηση της παρούσας συμβάσεως χωρίς προηγούμενη αποδοχή της skenteridis.com, που θα γνωστοποιείται στον πελάτη εγγράφως. Το αυτό ισχύει για τα αιτήματα/αιτήσεις/πληροφορίες κ.λπ. γνωστοποιηθέντα από την skenteridis.com στον Πελάτη. 30. Παραρτήματα Σε κάθε παροχή υπηρεσίας από την skenteridis.com στον πελάτη με οιανδήποτε τρόπο γίνει η παραγγελία, όπως μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος,τηλεφωνική παραγγελία ή με ηλεκτρονική με αποστολή email, σημαίνει ότι ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης που αποτελούν την μόνη σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, για την προστασία του πελάτη, μετά την παραγγελία του για παροχή υπηρεσίας /αγορά προϊόντος, αποστέλλεται ηλεκτρονικά με email στον πελάτη από τη skenteridis.com το Παράρτημα 1 που περιγράφει την παραγγελία που θα εκτελεστεί από τη skenteridis.com, το οποίο θα πρέπει να υπογράψει ο πελάτης και να το αποστείλει με email στη skenteridis.com. Το Παράρτημα 1, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Στην περίπτωση παραγγελίας από τον πελάτη για αλλαγές σε αγορά προετοιμασμένου ιστοχώρου ή παραγγελίας για τον εξ’αρχής σχεδιασμό νέου template ή ιστοσελίδας και όχι επιλογής από τα προετοιμασμένους ιστοχώρους ή για παραγγελία παροχής πρόσθετων υπηρεσιών όπως για παράδειγμα υπηρεσίες προώθησης ή διαφήμισης κ.α, για υπηρεσίες και προϊόντα που δεν πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της skenteridis.com ή που δε συμπεριλαμβάνονται στους δημοσιευμένους στην ιστοσελίδα skenteridis.com τιμοκαταλόγους, τότε και μόνο τότε, την παρούσα σύμβαση θα συνοδεύει εκτός από το Παράρτημα 1 και το Παράρτημα 2 που θα αναγράφει τους οικονομικούς όρους και τους χρόνους παράδοσης όπως τα έχει αποδεχτεί ο πελάτης στην προσφορά και μαζί με το Παράρτημα 1, θα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης.

Follow us